II. Elnökségi ülések

6. 2004 folyamán a Testület a fentiekben említett rendelkezéseknek megfelelően és személyi összetételben működött. Az elnökség, amelynek ülését a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni, három alkalommal tartott ülést (január 7.-én, március 23-án és december 9.-én). A 2004. december 19.-i ülésnek mintegy folytatása volt a 2005. január 7.-i ülés, ezért erre az ülésre is indokolt utalni ebben az éves beszámolóban. A fent említett négy elnökségi ülés jegyzőkönyvét a Beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.