III. Megkeresések illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények

8. Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján a Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve a felhasználói jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben peren kívüli megbízás alapján jár el.

9. 2003-ban a beérkezett ügyek száma 41 volt. Miután 2002-ben is 41 ügy érkezett a Testülethez, az ügyforgalom szintje meglehetősen stabilnak látszik.

10. A tárgyalt ügyek megkeresők, illetve megbízók szerinti alakulását elemezve elmondható, hogy - a tavalyi helyzethez képest - nőtt a peres ügyekben lefolytatott szakértői eljárások száma, ugyanakkor az egyéb állami szervezetek megkereséseinek aránya visszaesett. Ezzel a bírósági megkeresések túlsúlyát mutató arány állt elő.

Megkeresők, megbízók: Ügyek száma:
Bíróságok:
Rendőrhatóságok:
Egyéb állami szervek:
Szakmai szervezetek:
20
5
1
6
Magánszemélyek: 9
Megkeresések és megbízások összesen: 41

11. A megkeresések és megbízások szakterületek szerinti megoszlása a 2002. évi adatokhoz képest megváltozott. Míg 2002-ben a beérkezett megkeresések közül a könyvkiadásra vonatkozott a legtöbb, 2003-ban a grafika területére eső megkeresések száma volt a legnagyobb. A többi szakterülethez tartozó ügyek a szerzői és kapcsolódó jogok igen széles spektrumát fogják át (az egyéb kategóriába kerültek a komplex - egyszerre több szakterületet, műfajt átfogó - ügyek is).

Szakterület: Ügyek száma:
Grafika:
Könyvkiadás:
Szoftver:
Térképművek:
Reklám:
Zeneművek:
Filmművészet:
Műsorsugárzás:
Iparművészet:
Egyéb:
8
4
4
3
3
2
2
2
2
11
Összesen: 41

12. A megkeresések és megbízások teljes listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.