II. Elnökségi ülések

7. 2003 folyamán a Testület a fentiekben említett rendelkezéseknek megfelelően és személyi összetételben működött. Az elnökség, amelynek ülését a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni, két alkalommal tartott ülést (január 20-án és március 27-án). A harmadik elnökségi ülésre decemberben került volna sor, de az elnökség számos tagjának az elfoglaltsága miatt annak megtartása 2004. január 7-ére halasztódott. E három elnökségi ülés jegyzőkönyvét a Beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.