Közösségi Növényfajta-hivatal

Közösségi Növényfajta-hivatal

Community Plant Variety Office (CPVO)

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) az Európai Unió egyik ügynöksége, amely a növényfajta-oltalmi jogok 25 tagállamra kiterjedő rendszerét kezeli.
Közösségi növényfajta-oltalom tárgyát képezheti valamennyi növényrendszertani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta, ideértve többek között a nemzetségek és fajok közötti hibrideket is. Közösségi növényfajta-oltalomban részesülhetnek azok a fajták, amelyek megkülönböztethetők, egyneműek, állandóak és újak. A közösségi növényfajta-oltalom időtartama legalább 25 év, szőlő- és fafajták esetében pedig legalább 30 év.
A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentést két vagy három példányban kell benyújtani közvetlenül a Közösségi Növényfajta-hivatalhoz vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, mint nemzeti kirendeltséghez.
Abban az esetben, ha a bejelentő a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához nyújtja be a közösségi fajtaoltalmi bejelentést, a bejelentőnek a bejelentés benyújtásától számított két héten belül közvetlenül tájékoztatnia kell a Közösségi Növényfajta-hivatalt a bejelentés megtörténtéről.
A tájékoztatásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a bejelentő, vagy képviselő nevét, címét,
- annak a nemzeti kirendeltségnek a nevét, amelynél a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentést benyújtották, és
- az adott fajta ideiglenes megnevezését.

A közösségi fajtaoltalmi bejelentéshez szükséges űrlapok a CPVO internetes oldaláról tölthetők le.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közösségi fajtaoltalmi bejelentés átvételéről a bejelentőnek átvételi elismervényt ad. A továbbításáért külön díjat számít fel.