Archívum

PDF icon 78/2014. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról
2005. november 1-jétől hatályos szöveg

PDF icon 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról
2004. május 1-jétől 2005. október 31-éig hatályos szöveg

PDF icon 19/1997. (VII. 1.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól
1997. július 1-étől 2004. április 30-áig hatályos szöveg

PDF icon 87/1998. (V. 6.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról
2004. május 1. előtt hatályos szöveg

1997. július 1-je előtt tett bejelentések tekintetében:
1969. évi IX. törvény a védjegyről
PDF icon A védjegybejelentés részletes alaki szabályairól szóló III-OTH-1970. számú hirdetmény

PDF icon 128/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a szellemi tulajdonjogok megsértésével szemben a vámigazgatási eljárásban alkalmazható intézkedésekről

PDF icon 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (184/A. §)
2006. április 14-ig hatályos szöveg  

 

A Bizottság 114/2009/EK rendelete (2009. február 6.) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokra való hivatkozás tekintetében a 479/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

A Bizottság 1898/2006/EK rendelete (2006. december 14.) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról