57/1998. (IX. 29.) OGY határozat

a Szellemi Tulajdon Világszervezete Szerzői Jogi Szerződésének, valamint az Előadásokról és a Hangfelvételekről Szóló Szerződésének a megerősítéséről

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére
1. megerősíti a Szellemi Tulajdon Világszervezete Szerzői Jogi Szerződését, valamint az előadásokról és a hangfelvételekről szóló Szerződését,
2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására.