Európai szabadalmi bejelentés az SZTNH-nál

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani az európai szabadalmi bejelentést, ha a bejelentő magyar állampolgár, illetve, ha lakóhelye vagy székhelye belföldön van, kivéve, ha az európai szabadalmi bejelentés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához legalább két hónappal korábban benyújtott olyan bejelentés elsőbbségét érvényesíti, amelynek államtitokként való kezelését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke nem rendelte el.

A bejelentést az Egyezményben előírt bármely nyelven be lehet nyújtani.