Gyakran ismétlődő kérdések

Írásos vélemény

A Hivatal a szabadalmi bejelentések oltalomképességéről a bejelentő kérelmére írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést (a továbbiakban: írásos vélemény) készít. Az írásos vélemény előzetes megállapítás arról, hogy az újdonságkutatási jelentésben megjelölt iratokra és adatokra figyelemmel a találmány kielégítheti-e az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság követelményét. Az írásos véleményt a bejelentő az elismert bejelentési naptól számított tíz hónapon belül kérheti. Az írásos véleményért díjat kell fizetni (Díjtáblázat2. pontja), azonban, amennyiben kérelemre írásos vélemény készült egy ügyben, 31%-kal csökkentett vizsgálati díjat kell fizetni (Díjtáblázat 3. pontja). Továbbá azon nemzetközi bejelentések esetében, ahol a Visegrádi Szabadalmi Intézetet jelölték meg nemzetközi kutatóhatóságként, a kutatási illeték 40%-a visszatérítésre kerülhet.

Az írásos vélemény három típusa:

I.    A Hivatal alapesetben az írásos véleményt az erre irányuló kérelem benyújtásának napjától számított negyedik hónap utolsó napján rendelkezésre álló – magyar nyelvű – leírás és igénypontok, valamint rajzok alapján készíti el, és azt az írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés iránti kérelem benyújtásának napjától számított hat hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.
 

II.   A Hivatal – kérelemre -az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést gyorsítottan készíti el, ha a szabadalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették a bejelentési és kutatási díjat, illetve benyújtották a magyar nyelvű leírást az igénypontokkal, kivonatot és rajzot, továbbá legalább egy igénypont alkalmas a megfelelő újdonságkutatás elvégzésére. Az írásos vélemény gyorsított elkészítését az írásos vélemény iránti kérelemmel egyidejűleg kérheti a bejelentő, ebben az esetben az – I. pont szerinti – írásos vélemény díjának kétszeresét kell megfizetni.

Gyorsítási kérelem esetén a Hivatal az írásos véleményt a kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló leírás és igénypontok, valamint rajzok alapján készíti el, és a kérelem benyújtásának napjától számított két hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.
 

III.  A Hivatal – kérelemre –az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést az angol nyelven benyújtott leírás és igénypontok, valamint rajzok alapján készíti el, ha a szabadalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették a bejelentési és kutatási díjat, továbbá legalább egy igénypont alkalmas az újdonságkutatás elvégzésére. Ebben az esetben az – I. pont szerinti – írásos vélemény díjának négyszeresét kell megfizetni.

Angol nyelvű mellékletek alapján kért írásos vélemény esetén a Hivatal az írásos véleményt a kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló leírás és igénypontok, valamint rajzok alapján készíti el, és a kérelem benyújtásának napjától számított legkésőbb hat hónapon belül küldi meg a bejelentőnek azzal, hogy a Hivatal kapacitásaihoz mérten törekszik a lehető leggyorsabb ügymenet biztosítására. A Hivatal – a bejelentők segítése céljából – az angol nyelvű mellékletek alapján kért, magyar nyelvű írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés mellett az írásos vélemény angol fordítását is megküldi a bejelentőnek. Az angol nyelvű mellékletek alapján kért írásos vélemény iránti kérelem nem tekinthető az I. pont szerinti kérelemnek, illetve nem társítható az II. pont szerinti gyorsítási kérelemmel.
 

Ha a bejelentő az írásos vélemény megküldését követően a szabadalmi bejelentést módosítja, az elismert bejelentési naptól számított tíz hónapon belül újabb kérelmet nyújthat be írásos vélemény készítése iránt mindháromeljárás esetében.

Az írásos vélemény, illetve annak gyorsított elkészítése iránti kérelem mindaddig nem tekinthető benyújtottnak, amíg nem fizetik meg az előírt díjat. Amennyiben a bejelentő az angol nyelvű mellékletek alapján kéri az írásos vélemény elkészítését, úgy az előírt díj megfizetésének teljes vagy részleges elmaradása az írásos vélemény iránti kérelem elutasítását vonja maga után.

A szabadalom megadására irányuló eljárás korai szakaszában elvégzett újdonságkutatás és az annak alapján elkészített – indokolást is tartalmazó – írásos vélemény révén a bejelentő az uniós elsőbbség érvényesítésére rendelkezésre álló 12 hónapos határidőn belül megalapozottan alakíthatja ki stratégiáját a hazai szabadalmi bejelentésre épülő külföldi szabadalmi bejelentés(ek) benyújtását illetően is.

Az írásos vélemény megállapításai nem tekinthetők véglegesnek a találmány szabadalmazhatósága szempontjából. A szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálata során a releváns iratok, illetve adatok köre változhat, tekintettel az újdonságkutatás korai időpontban történt elvégzésére.

 

 

Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés típusai és főbb jellemzőik