Gyakran ismétlődő kérdések

Írásos vélemény

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi bejelentésekben a bejelentő kérelmére írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést készít. Az írásos vélemény előzetes megállapítás arról, hogy az újdonságkutatási jelentésben megjelölt iratokra és adatokra figyelemmel a találmány kielégítheti-e az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság követelményét. Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést a bejelentő az elismert bejelentési naptól számított tíz hónapon belül kérheti. Az írásos véleményért díjat kell fizetni. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést az erre irányuló kérelem benyújtásának napjától számított negyedik hónap utolsó napján rendelkezésre álló leírás és igénypont, valamint rajzok alapján készíti el, és azt az írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés iránti kérelem benyújtásának napjától számított hat hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.

Ha a szabadalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették a bejelentési és kutatási díjat, illetve benyújtották a magyar nyelvű leírást, kivonatot és rajzot, továbbá az igénypont alkalmas a megfelelő újdonságkutatás elvégzésére. az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés iránti kérelemmel együtt a bejelentő kérheti a jelentés gyorsított elkészítését is, ebben az esetben az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díjának kétszeresét kell megfizetni.

Gyorsítási kérelem esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést a kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló leírás és igénypont, valamint rajz alapján készíti el és a kérelem benyújtásának napjától számított két hónapon belül megküldi a bejelentőnek. Ha a bejelentő az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés megküldését követően a szabadalmi bejelentést módosítja, az elismert bejelentési naptól számított tíz hónapon belül, újabb kérelmet nyújthat be az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés készítése iránt úgy a normál, mint a gyorsított eljárás esetében.

Sem az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés iránti kérelem, sem annak gyorsítása iránti kérelem nem tekinthető benyújtottnak, amíg nem fizetik meg az előírt díjat.