Könyvek és tanulmányok

A kiadványok a címre kattintva ingyenesen letölthetők. Nyomtatott kiadványok megrendelhetők az ügyfélszolgálaton: sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu

 
SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI KÖNYVEK

 

 

Bevezetés az iparjogvédelembe

Bevezetés az iparjogvédelembe
(szerk. Legeza Dénes; szerzők: Török Ferenc, Molnár István, Dávid Károly, Siklós Kata, Ujvári János) – SZTNH, 2020 – 232 p.

Az iparjogvédelem alapkérdéseit tárgyaló vázlatos áttekintés mindenki számára hasznos segítség és információforrás. A könyv bemutatja az iparjogvédelmi rendszer alapjait, a legfontosabb oltalmi formákat és az azokkal kapcsolatos jogosultságokat, valamint eljárásokat. A téma könnyebb megértését sok illusztráció, történetek és kutatási feladatok segítik.
Letölthető» (pdf 8298 KB)

 

 

Iparjogvédelem 
(szerk. Legeza Dénes) – SZTNH, 2020 – 343 p.

Az Iparjogvédelem című kötet az iparjogvédelmi oltalmi formák mellett kitér például az innovációs folyamatokra és a magyar innovációs rendszer főbb vonásaira, valamint az iparjogvédelmi információszerzés jelentőségére és forrásaira is. Az iparjogvédelmi ügyek intézési menetének egy külön fejezetben történő bemutatása segíti az eljárások rendszerben való áttekintését. A könyvet haszonnal forgathatják a vállalkozói, felsőoktatási és akadémiai szektor innovátorai, valamint műszaki, gazdasági és jogi szakemberek is. Az egyes fejezetek végén ajánlott irodalom és önellenőrző kérdéssor segíti az elmélyedést a témában.
Letölthető» (pdf 8443 KB)

 

Bevezetés a szerzői jogba
(Takács Nóra et all.) – SZTNH, 2020. – 56 p.

A kiadvány célja, hogy az olvasó megismerkedjen a szerzői jog alapvető fogalmaival, így a művekkel, a szerző személyhez fűződő és vagyoni jogaival, a szerzői jog főbb korlátaival, a művek felhasználásával és a szerzői jogi jogérvényesítéssel. A könyv külön foglalkozik a digitális technológia és a szerzői jog kapcsolódási pontjaival.
Letölthető» (pdf 3823 KB)

 

Szerzői jog mindenkinek - 2. kiadás
(szerk. Legeza Dénes) – SZTNH, 2023 – 401 p.

A könyv célja, hogy felhasználó- és szerzőbarát módon mutassa be a szerzői jog fejlődését, gazdasági jelentőségét, az egyes műtípusokat (pl. filmek, szoftver, építészeti alkotások), a szerzők jogait és azok korlátait. Megismerhetjük belőle, hogyan kell megkötni egy felhasználási szerződést, mikor nem kell a szerzőtől engedélyt kérni, és mire kell figyelni a szerzői jogok megsértése esetén. A könyvben több tucat jogeseten és gyakorlati példán keresztül, illusztrációkkal gazdagítva kívánja érthetőbbé tenni a szerzői jogot.
Letölthető» (pdf 5760 KB)

Korábbi verzió
Szerzői jog mindenkinek - 1. kiadás - Letölthető»
(pdf 6585 KB)

Szerzői jog mindenkinek

 

A szerzői jog gyakorlati kérdései

A szerzői jog gyakorlati kérdései: Válogatás a Szerzői Jogi Szakértői Testület szakvéleményeiből (2010-2013) fennállásának 130. évfordulója alkalmából.
(szerk. Legeza Dénes) – SZTNH, 2014. - 424 p.

A testület szakvélemény-gyűjteményének hatodik kötete két nagy részből áll. A kötet első felében tanulmányokat olvashat a szerzői jogi szakértés történetéből, a szerzői jogi perek bírói tapasztalatairól, valamint a szakirodalmi művekről, az alkalmazott grafikáról, az építészeti művekről és a szoftverekről, amelyek az elmúlt tizenöt év legjelentősebb állásfoglalásain alapulnak. A kötet második fele a 2010–2013. években született szakvélemények válogatását tartalmazza. A kötetben olyan aktuális kérdésekre találhat választ, mint például arra, hogy mikor tekinthető egy átdolgozás jogsértőnek, új felhasználási módnak minősül-e egy film 3D-s feldolgozása, kell-e engedélyt kérni egy épület átalakításához a tervezőtől, sérti-e a szobrász személyhez fűződő jogát művének áthelyezése, szerzői jogi védelem alatt állhat-e egy graffiti, vagy felhasználható-e reklámszlogenként egy ismert dal címe.
Letölthető» (pdf 3145 KB)

 

 

SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM SZÁMOKBAN

 

A szerzői jogi ágazatok

A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 6. (Simon Dorottya, Lábody Péter) - SZTNH, 2020. –  78 p.
Letölthető» 
(pdf 2370 KB)

A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 5. (Simon Dorottya) – SZTNH, 2016. – 100 p.
Letölthető» (
pdf 3534 KB)
Angol nyelven (in english)»  (pdf 2258 KB)

A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 4. (Simon Dorottya) – SZTNH, 2014. – 84 p.
Letölthető» (pdf 3499  KB)

A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 3. (Simon Dorottya) – SZTNH, 2012. – 86 p.
Letölthető» (pdf 4984 KB )

A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 2. (Penyigey Krisztina) – MSZH, 2010. – 81 p.
Letölthető»
(pdf 2245 KB)

A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 1. (Penyigey Krisztina, Munkácsi Péter) – MSZH, 2005. - 121 p.
Letölthető» 
(pdf  4288 KB )

 

Az iparjogvédelem-intenzív ágazatok

A magyarországi TOP100 cégek iparjogvédelmi aktivitása. (Simon Dorottya, Erdőssy János) – SZTNH, 2021 – 51 p.
Letölthető»
(pdf  506 KB)

Iparjogvédelem-intenzív szakágazatok Magyarországon. (Simon Dorottya) – SZTNH, 2016. – 112 p.
Letölthető»
 (pdf 4441 KB )

Feltaláló nők és szabadalmak. A női feltalálók szerepének vizsgálata a nemzeti szabadalmi bejelentésekben (2000–2015). (Simon Dorottya) – SZTNH, 2017. – 55 p.
Letölthető» 
(pdf 3263 KB )

Feltaláló nők és szabadalmak 2. A női feltalálók szerepének vizsgálata a nemzeti szabadalmi bejelentésekben (2016–2020). (Simon Dorottya) – SZTNH, 2021.
A kutatási eredményeket tartalmazó infografika letölthető» (pdf 863 ) 

 

Technológiatranszfer, IP értékelés

Szellemitulajdon-kezelés a közfinanszírozású kutatóhelyeken – összehasonlító elemzés és gyakorlati javaslatok (MSZH, 2010)
Letölthető» (pdf 2306 KB )

Szellemitulajdon-kezelés és a kutatási eredmények hasznosítása a közfinanszírozású kutatóhelyeken - összehasonlító elemzés és gyakorlati javaslatok (SZTNH, 2018)
Letölthető» (pdf  1090 KB )

Szellemivagyon-értékelés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (Káldos Péter). - SZTNH, 2013. - 62 p.
Letölthető» 
(pdf  1247 KB)

Szellemivagyon-értékelés a kutatóintézetekben: A technológiatranszfer nélkülözhetetlen eszköze
(Káldos Péter). - SZTNH, 2011. - 24 p.
Letölthető» (pdf 218 KB)

 

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG
Változnak a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység minősítésének eljárási szabályai: az eddigi hatósági eljárás helyett 2023. szeptember 1-jétől szakértői eljárás keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési Hivatalnál (NKFIH) kérhető a tevékenységek K+F minősítése. További információ: nkfih.gov.hu

Fehér könyv

Módszertani útmutató pályázatok KFI szempontú értékelésének elkészítéséhez.
Letölthető» (pdf 458 KB)

Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése

A kiadvány rálátást biztosít a vállalkozásoknak a K+F minősítés világára. Az SZTNH célja, hogy segítsen azoknak a cégeknek, akik kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak, de kevés információjuk van a minősítés menetéről, vagy arról, milyen előnyökkel jár annak megszerzése.
Letölthető» (pdf 5,67 MB)

R&D qualification

The aim of HIPO is to help companies navigate the world of R&D. This publication contains information both on the concept of R&D and the qualification process.
Letölthető» (pdf 7,22 MB)

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítési rendszerének értékelése, különös tekintettel a 2017-ben hatályba lépett módosításokra / Deloitte Magyarország. (Budapest, 2018)
Letölthető» 
(pdf  771 KB)

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése: a bevezetés tapasztalatai. Értékelési jelentés / Deloitte Magyarország. (Budapest, 2014.)
Letölthető» 
(pdf  1048 KB)

 

Kis-, és Középvállalkozásoknak

 

 

Ötletből érték – IP Iránytű KKV-knak

A kiadvány azzal a céllal készült, hogy segítsen eligazodni a vállalkozásoknak az oltalmi formák (szabadalmak, védjegyek, designoltalmak stb.) világában és gyakorlati tanácsokkal lássa el őket ezen a téren – vagyis egy olyan komplex útmutató, amely végigvezeti a cégeket a lehetséges szellemitulajdon-védelmi folyamatokon.  
Letölthető» (pdf 12519 KB)