Védjegyszolgáltatások

Védjegykutatás

A védjegykutatás gyors és felhasználóbarát információt biztosít Önnek a gazdasági tevékenységét érintő, Magyarország területén érvényes védjegyjogokról.

A szolgáltatás igénybevétele javasolható

  • védjegybejelentés benyújtása előtt, hogy támpontot kapjon annak eldöntéséhez, van-e esély a megjelölés védjegyként való lajstro­mozásra;
  • akkor, ha el szeretné kerülni, hogy egy megjelölés (például cégnév vagy domainnév) használatával mások védjegyoltalomból eredő jogait megsértse;
  •  akkor, ha tájékozódni szeretne, nem kell-e fellépnie jogai védelmében egy védjegy lajstromozása, vagy egy már lajstromozott védjegy esetében.

A szolgáltatás ismertetése

A Védjegykutatás szolgáltatás keretében a megrendelés beérkezését követő naptól számított 5. munkanap végéig átadásra kerül egy „Előzetes kutatási jelentés”, amely feltünteti mindazokat a Magyarország területére vonatkozó védjegyeket és védjegybejelentéseket, amelyek az Ön által megadott – grafikailag ábrázolható – megjelöléssel azonosak, illetve ahhoz hasonlóak, a megadott Nizzai Osztályokat is figyelembe véve.

 

A megrendelés módja

A szolgáltatást az erre rendszeresített Megrendelőlapon lehet igényelni:

  • e-mailen (sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu), vagy
  • személyesen, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Akadémia u. 21.)
  • postai úton: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1438 Budapest, Pf. 415., vagy
  • faxon: (1) 474 5534

Általános Szerződési Feltételek»
Megrendelőlap (PDF) »
Árjegyzék (PDF) »
Tájékoztató (PDF) »