Újdonságkutatás

Újdonságkutatás

Az újdonságkutatás keretében feltárjuk és rendelkezésére bocsátjuk azokat a szabadalmi és más publikációkat, amelyek figyelembe vehetők az Ön által ismertetett találmány újdonsága és a feltalálói tevékenység (inventive step) követelménye szempontjából.

Elérhető előnyök
- A szabadalmazhatóság esélyének a bejelentés előtti megismerésével időt, pénzt és fáradságot takaríthat meg.
- Ha már tett bejelentést az elsőbbség biztosítására, fontos lehet minél előbb megtudnia, hogy eséllyel jelentheti-e be más országokban a találmányt.
- Képet alkothat az inventivitás mértékéről, arról, hogy találmánya mennyire esik közel az ismert megoldásokhoz.

A szolgáltatás ismertetése (kutatás, elemzés, a jelentés tartalma)
Az újdonságkutatás alapja a találmány Ön által rendelkezésünkre bocsátott leírása és (ha van) rajza, a műszaki megoldás egyértelmű ismertetésével, angol, német, francia vagy magyar nyelven. Az újdonságkutatáshoz nincs szükség szabályszerű szabadalmi bejelentésre.
A kutatást a technológia adott területeiről rendszerezett és naprakész információt tartalmazó szabadalmi és nem szabadalmi adatbázisokban végezzük.
A kutatási jelentésben az idézett dokumentumokról rövid tartalmi összefoglalást adunk, és a találmányhoz való viszonyukat a nemzetközileg szokásos X, Y és A relevancia- kategóriákkal jelezzük. A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát mellékeljük.

Díjak
A szolgáltatás díja találmányonként egységesen 150.000 Ft + 27% ÁFA, amely díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költséget, így különösen az idézett dokumentumokról készített másolatok költségét is.

Teljesítési határidő
A kutatási jelentést a körülményekhez képest a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 4 héten belül elkészítjük.

 

Általános szerződési feltételek »
Árjegyzék (PDF) »
Megrendelőlap (PDF) »

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő elektronikus levelezés (e-mail) útján kíván kommunikálni, akkor - a rendszer általános sajátosságai miatt - ez nem tekinthető védett átviteli formának. Emiatt ennek használata esetén nem biztosíthatók mindazok az információbiztonsági garanciák, amelyeket az SZTNH más védett elektronikus kommunikáció esetében nyújtani tud.

Az SZTNH lehetőséget biztosít információbiztonsági szempontból védett és garantált kommunikációra (pl.: személyes átvétel, postai levelezés, elektronikus levél titkosított csatolmánnyal), de tudomásul veszi a megrendelő egyszerű elektronikus levelezés (e-mail) használatára irányú döntését, illetve az erre ráutaló magatartását. Ugyanakkor az SZTNH ezekben az esetekben nem vállal felelősséget az olyan kockázatokért, illetve eseményekért vagy esetleges károkért, amelyek az egyszerű elektronikus levelezés információbiztonsági gyengeségeiből fakadnak.