Témakutatás

A témakutatás keretében feltárjuk és rendelkezésére bocsátjuk egy adott műszaki szakterületen, a szakterülethez kapcsolódó publikus információkat, amelyek figyelembe vehetők a megadott szakterületen az Ön által végzendő kutatás irányának meghatározásánál.

A szolgáltatás igénybe vehető a műszaki szakterületek szinte teljes körében, a teljesség igénye nélkül az alábbi területeken: gépipar, elektronikai ipar, építőipar, gyógyszeripar, vegyipar, kozmetikai ipar, élelmiszeripar, biotechnológia, növénytermesztés, állattenyésztés, környezetvédelem, stb., azonban nem terjed ki a szoftverek, illetve a hozzájuk kapcsolódó műszaki megoldások területére.

Elérhető előnyök
- Az aktuális műszaki szakterület megismerése segítséget jelenthet a még inkább célzott, a későbbiekben hasznosítható kutatási irányok felderítésében, ezzel időt, pénzt és fáradságot takaríthat meg.

- Képet alkothat a szakterületet jellemző műszaki szint mértékéről és arról is, hogy az adott műszaki szakterületnek melyek a fel nem tárt területei.

A szolgáltatás ismertetése (a jelentés tartalma)
A témakutatás alapja a műszaki szakterület („téma”) Ön által rendelkezésünkre bocsátott leírása, a tervezett kutatási irány minél részletesebb és egyértelmű ismertetésével, angol, német, francia vagy magyar nyelven.
A témakutatáshoz megadott információk mélysége befolyásolhatja a jelentésben felhozott dokumentumok relevanciáját.
A kutatást a technológia adott területeiről rendszerezett és naprakész információt tartalmazó szabadalmi és nem szabadalmi adatbázisokban végezzük.
A szolgáltatás végeredményeként a releváns információkat tartalmazó dokumentumok azonosítóiból (a cím mellett a közzétételi szám, ISSN, url, stb.) egy, a dokumentumok nyilvánosságra jutásának dátuma szerint rendezett listát készítünk, mely lista maximum 50 darab releváns dokumentumot tartalmaz. A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát nem mellékeljük. Az Ön külön igénye esetén a témakutatás során használt kutatási stratégiát rendelkezésre bocsátjuk.

Díjak
A szolgáltatás díja minden megadott műszaki szakterületre vonatkozóan egyenként 150.000 Ft + 27% ÁFA, amely díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költséget.

Teljesítési határidő
A jelentést a körülményekhez képest a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 4 héten belül elkészítjük.

 

Általános szerződési feltételek »
Árjegyzék (PDF) »
Megrendelőlap (PDF)»

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő elektronikus levelezés (e-mail) útján kíván kommunikálni, akkor - a rendszer általános sajátosságai miatt - ez nem tekinthető védett átviteli formának. Emiatt ennek használata esetén nem biztosíthatók mindazok az információbiztonsági garanciák, amelyeket az SZTNH más védett elektronikus kommunikáció esetében nyújtani tud.

Az SZTNH lehetőséget biztosít információbiztonsági szempontból védett és garantált kommunikációra (pl.: személyes átvétel, postai levelezés, elektronikus levél titkosított csatolmánnyal), de tudomásul veszi a megrendelő egyszerű elektronikus levelezés (e-mail) használatára irányú döntését, illetve az erre ráutaló magatartását. Ugyanakkor az SZTNH ezekben az esetekben nem vállal felelősséget az olyan kockázatokért, illetve eseményekért vagy esetleges károkért, amelyek az egyszerű elektronikus levelezés információbiztonsági gyengeségeiből fakadnak.