Szabadalomkutatás

Szolgáltatásainkkal az a célunk, hogy elérhetővé tegyük azokat az információkat, amelyekre szükség lehet a szabadalmi jogokkal (sokszor óhatatlanul) összefüggő döntések megalapozásához, a jogsértési kockázatok és a fölösleges ráfordítások elkerüléséhez. A szabadalomjogi tisztánlátás igénye felmerülhet a szabadalmi bejelentés tervezése során, vagy meglévő bejelentésen, szabadalmon alapuló jogszerzési, jogérvényesítési szándékok esetén, de ugyanígy a "hétköznapi" üzleti életben is - legyen szó a lehetséges fejlesztési irányok meghatározásáról, új termék vagy eljárás kifejlesztéséről, licencvásárlásról, gyártásról, használatról, értékesítésről, import- vagy exporttevékenységről. Fontos, hogy a döntéshez szükséges szabadalmi és egyéb szakterületi információ a lehető legkorábban rendelkezésre álljon.

Az oltalom megszerezhetősége, illetve mások iparjogvédelmi jogainak figyelembevétele kérdésében a releváns adatokat a szabadalmi és egyéb dokumentumok sokaságából kell felkutatni, majd adott esetben ezek tényleges jogi relevanciáját is meg kell állapítani. Hasonlóan, egy adott, akár szűkebb szakterületen már meglévő megoldások felkutatása és azok rendszerezése rendkívül összetett feladat. Mindez speciális szakértelmet igényel.

Ha megtisztelnek bizalmukkal és igénybe veszik szolgáltatásunkat, számíthatnak szakértő közreműködésünkre. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szabadalmi kutatások területén. Munkatársaink magasan képzett szabadalmi elbírálók, akik kellő gyakorlatot szereztek a különböző kutatási eljárások alkalmazásában és a szabadalmazhatósági elemző vizsgálatok elvégzésében. Garantáljuk a megbízás gyors, gondos és bizalmas teljesítését.

Felhasználóbarát, értékelő típusú szakvéleményt és szabadalomkutatási eredményeket, valamint lényeges műszaki információkat tartalmazó témakutatási jelentést kínálunk egy folyamatosan bővülő termékcsalád keretében, amely jelenleg a következő hét szolgáltatásfajtát foglalja magában:

  1. Újdonságkutatás
  2. Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás
  3. Szabadalmazhatósági vélemény
  4. Jogérvényességi kutatás
  5. Szabadalomtisztasági kutatás
  6. Témakutatás
  7. Szabadalomképességi értékelés (szabadalmi oltalomszerzést magában foglaló pályázatokhoz)

Kérjük, tekintse meg szolgáltatásaink részletes ismertetését és az általános szerződési feltételeket. További információért lépjen velünk kapcsolatba!

 

Általános szerződési feltételek (PDF) » 
Árjegyzék (PDF) »  
Tájékoztató (PDF) »  

 

Kapcsolatfelvétel

Szabadalmi kutatási szolgáltatásainkról további felvilágosítás kérhető a következő elérhetőségeinken:

SZTNH
 szabadalmi kutatási szolgáltatások

Telefon: (+361) 474 5881

Fax: (+361) 474 5850

E-mail: patent [961] services [169] hipo [961] gov [961] hu

Postai cím:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1438 Budapest, Pf. 415
"szabadalmi kutatás"

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő elektronikus levelezés (e-mail) útján kíván kommunikálni, akkor - a rendszer általános sajátosságai miatt - ez nem tekinthető védett átviteli formának. Emiatt ennek használata esetén nem biztosíthatók mindazok az információbiztonsági garanciák, amelyeket az SZTNH más védett elektronikus kommunikáció esetében nyújtani tud.

Az SZTNH lehetőséget biztosít információbiztonsági szempontból védett és garantált kommunikációra (pl.: személyes átvétel, postai levelezés, elektronikus levél titkosított csatolmánnyal), de tudomásul veszi a megrendelő egyszerű elektronikus levelezés (e-mail) használatára irányú döntését, illetve az erre ráutaló magatartását. Ugyanakkor az SZTNH ezekben az esetekben nem vállal felelősséget az olyan kockázatokért, illetve eseményekért vagy esetleges károkért, amelyek az egyszerű elektronikus levelezés információbiztonsági gyengeségeiből fakadnak.