Szakirodalmi tájékoztatás

A Frecskay János Szakkönyvtár a szellemitulajdon-védelmi szakirodalom területén egyedülálló gyűjteményével, nyilvános szakkönyvtárként áll az olvasók rendelkezésére.
Könyvtárhasználat
Állomány
Elektronikus katalógus


Könyvtárhasználat
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. § szerint az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a könyvtár:

 • ingyenes alapszolgáltatások keretében a kézikönyvtári, a szellemitulajdon-védelmi, a tudomány-, technika- és jogtörténeti gyűjtemény helybenhasználatát, a nyilvános olvasói katalógus és egyéb adatbázisok használatát.
 • beiratkozáshoz kötött alapszolgáltatásként a kölcsönzést.
  (A kézikönyvek, az időszaki kiadványok, a szakdolgozatok és a muzeális értéket képviselő, illetve restaurált dokumentumok nem kölcsönözhetők.)
 • kiegészítő szolgáltatások keretében a szaktájékoztatást, az irodalomkutatást, a másolatszolgáltatást, a nyomtatást, a digitális fényképezést, a szkennelést, az elektronikus dokumentumtovábbítást.

Beiratkozási díj: 1220 Ft, kedvezményes beiratkozási díj: 610 Ft

A beiratkozási díj a beiratkozás napjától számított 12 hónapra vonatkozik. A beiratkozott olvasók ingyenesen kölcsönözhetik a szakkönyvtári dokumentumokat.
Beiratkozási díj megfizetése nélkül vehetik igénybe a szakkönyvtár szolgáltatásait a 16 éven aluliak, a 70 éven felüliek és a könyvtárosok.
A 6/2001. (I. 17.) Korm. rendeletben megállapítottak szerinti könyvtárhasználókat kedvezményes beiratkozási díj illeti meg.

Késedelmi díj: 610 Ft /nap/dokumentum
Késedelmi díjat annak a könyvtárhasználónak kell fizetnie, aki a hosszabbítás(ok) lejártát követően sem hozza vissza a kölcsönzött dokumentumo(ka)t.

Állomány
A Szakkönyvtár gyűjteménye milliós nagyságrendű papíralapú iparjogvédelmi dokumentumból – jellemzően szabadalmi- és használati-mintaoltalmi-leírásokból – , több tízezer könyvből, optikai lemezből, szakdolgozatból, valamint külföldi és magyar szakfolyóiratokból, illetve korlátozott online hozzáférési lehetőségből áll.

Elektronikus katalógus

HunTéka

A Frecskay János Szakkönyvtár digitalizált dokumentumgyűjteménye elérhető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.

 

A könyvtár nyilvános munkaállomásain a következő teljes szövegű adatbázisok szabadon hozzáférhetők olvasóink számára:

 • Oxford Handbooks Online – LAW
 • ADT - Arcanum Digitális Tudománytár
 • MeRSZ (Akadémiai Kiadó)
 • AKJournals (Akadémiai Kiadó folyóiratai)
 • E-Zeusz (Kossuth Kiadó)
 • Szaktárs
 • Interkönyv (Typotex Kiadó)
 • Szótudástár (Tinta Kiadó)

 

Az online katalógusban a könyvtár teljes állománya feldolgozásra került - beleértve a szellemitulajdon-védelmi szakfolyóiratokban feltárt információkat is.

Az elektronikus katalógus számos keresési lehetőséget biztosít. Alkalmas - többek között - a nyelvek szerinti szűrésre, megfelel annak az elvárásnak, hogy egy adott folyóiratban megjelent és feltárt valamennyi cikk adatai egy kereséssel megjeleníthetők legyenek, valamint lehetőséget nyújt a cikkek évek szerinti monitorozására is.

Általános tájékoztató, cikkek osztályozási jelzetei és keresési példa
Felmerülő kérdéseiket, javaslataikat telefonon vagy e-mailben jelezhetik:
(1) 474 5720
IPlibrary [169] hipo [961] gov [961] hu

 

További információk:
Elérhetőség
A szakkönyvtár szolgáltatásai
Szervezeti és Működési Szabályzat
Könyvtárhasználati Szabályzat