Védjegyszolgáltatások

Oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás

Az oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás gyors és felhasználóbarát információt biztosít Önnek a gazdasági tevékenységét érintő, Magyarország területén érvényes védjegyjogokról, továbbá arról, hogy a megjelölés védjegyként való lajstromozását akadályozhatja-e valamilyen feltétlen kizáró ok, ide nem értve a rosszhiszeműséget.

A szolgáltatás igénybevétele javasolható

  • a védjegybejelentés benyújtása előtt, hogy átfogó, komplex képet kapjon annak eldöntéséhez, hogy milyen esélyei vannak a megjelölés védjegyként való lajstromozására;
  • ha el szeretné kerülni azt, hogy a védjegybejelentésével kapcsolatban alapos okkal felszólaljanak.

A szolgáltatás ismertetése

Az oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás szolgáltatás keretében a megrendelés beérkezését követő naptól számított 7. munkanap végéig átadásra kerül egy „Véleménnyel kiegészített előzetes kutatási jelentés”, amely feltünteti mindazokat a Magyarország területére vonatkozó védjegyeket és védjegy bejelentéseket, amelyek az Ön által megadott – grafikailag ábrázolható – megjelöléssel azonosak, illetve ahhoz hasonlóak a megadott Nizzai Osztályokat is figyelembe véve. Ennél a szolgáltatásnál a kutatási jelentést kiegészíti egy, a megjelölés oltalomképességét elemző, a feltétlen kizáró okokra kiterjedő oltalomképességi vélemény is.

 

A megrendelés módja

A szolgáltatást az erre rendszeresített Megrendelőlapon lehet igényelni:

  • e-mailen ( sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu ), vagy
  • ​személyesen, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Akadémia u. 21.)
  • postai úton: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1438 Budapest, Pf. 415. vagy
  • faxon: (1) 474 5534.

A megrendelőlap II. 2. pontjában a megadott Nizzai Osztályokon belül az érintett árukat és szolgáltatásokat szövegesen kell feltüntetni.