Védjegyszolgáltatások

Oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás

Az oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás gyors és felhasználóbarát információt biztosít Önnek a gazdasági tevékenységét érintő, Magyarország területén érvényes védjegyjogokról, továbbá arról, hogy a megjelölés védjegyként való lajstromozását akadályozhatja-e valamilyen feltétlen kizáró ok, ide nem értve a rosszhiszeműséget.

A szolgáltatás igénybevétele javasolható

  • a védjegybejelentés benyújtása előtt, hogy átfogó, komplex képet kapjon annak eldöntéséhez, hogy milyen esélyei vannak a megjelölés védjegyként való lajstromozására;
  • ha el szeretné kerülni azt, hogy a védjegybejelentésével kapcsolatban alapos okkal felszólaljanak.

A szolgáltatás ismertetése

Az oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás szolgáltatás keretében átadásra kerül egy „Előzetes kutatási jelentés”, amely feltünteti mindazokat a Magyarország területén érvényes védjegyeket és védjegy bejelentéseket, amelyek az Ön által megadott – grafikailag ábrázolható – megjelöléssel azonosak, illetve ahhoz hasonlóak a megadott Nizzai Osztályokat is figyelembe véve. A megrendelő részére továbbá a megjelölés oltalomképességét elemző, a feltétlen kizáró okokra kiterjedő oltalomképességi vélemény is átadásra kerül.

 

A megrendelés módja

A szolgáltatást az erre rendszeresített Megrendelőlapon lehet igényelni:

  • személyesen, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Akadémia u. 21.), vagy
  • e-mailen ( sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu ), vagy
  • faxon: (1) 474 5534, vagy
  • postai úton: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1438 Budapest, Pf. 415.

 

Általános szerződési feltételek (PDF) »
Megrendelőlap (PDF) »
Árjegyzék (PDF) »