Szabadalomképességi értékelés (Iparjogvédelmi pályázathoz)

A szabadalomképességi értékelés jelenleg az NKFIH által meghirdetett IPARJOG 2020 és IPARJOG 2021 pályázat által támogatandó, a nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentés benyújtásával kapcsolatos anyagi támogatás odaítéléséhez szükséges. A pályázat pozitív elbírálásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen egy olyan dokumentummal, ami azt igazolja, hogy a PCT bejelentés alapjául szolgáló magyar elsőbbségű szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentés tartalmaz legalább egy szabadalomképes műszaki megoldást. A szolgáltatás olyan esetben vehető igénybe, ha Ön vagy az SZTNH nyilvántartásában szereplő jogelődje, korábban már szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentést nyújtott be az SZTNH-hoz, ezért a már benyújtott (magyar vagy angol nyelvű) szabadalmi, illetve magyar nyelvű használatiminta-oltalmi leírás igénypontokkal, adott esetben rajzokkal képezi a vizsgálat tárgyát, ezt nem szükséges ismételten benyújtani, elegendő a magyar bejelentés ügyszámát megadni.

A szolgáltatás végeredményeként az SZTNH egy - egy mondatból álló – előzetes értékelést ad arról, hogy a megrendelésben megnevezett szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentésben található-e oltalmazható találmány.

Elérhető előnyök

- A kiadott értékelés jelenleg a 2021-1.1.1-IPARJOG és 2020-1.1.3-IPARJOG iparjogvédelmi pályázathoz használható fel a nemzetközi szabadalmi bejelentés során felmerülő költségek támogatásának igénylése során.
- Képet alkothat a bejelentésben foglalt találmány(ok) esetleges szabadalomképességéről.
- A kiadott értékelés eredménye segíthet annak eldöntésében, hogy érdemes-e a nemzetközi szabadalmaztatási eljárást megindítani.
- Kialakíthatja az adott magyar szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentésével kapcsolatos további stratégiáját.
- Felkészülhet a már bejelentett magyar szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentésének esetleges átalakítására.

A szolgáltatás ismertetése

Az értékelés alapja az Ön által megnevezett, az SZTNH-hoz bejelentett, magyar elsőbbséggel rendelkező nemzeti (magyar) szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentés.

A szolgáltatás keretében az SZTNH először az igénypontok tekintetében végzi el a technika állásának részletes feltárását a technológia adott területeiről rendszerezett és naprakész információt tartalmazó szabadalmi és nem szabadalmi adatbázisokban. Abban az esetben, ha egyik igénypont sem felelne meg az újdonság, és/vagy a feltalálói tevékenység és/vagy az ipari alkalmazhatóság követelményének, az SZTNH kiterjesztett újdonságkutatást készít a példák, a rajzok és a leírás alapján, és megvizsgálja, hogy található-e a leírásban, a rajzokon vagy a példákban olyan információ, ami alapján a bejelentő szabadalmaztatható igénypontokat alakíthat ki. A technika állásának szélesebb körű feltárása segíthet megtalálni az(oka)t a megoldás(oka)t, amely(ek) oltalmazható(k) lehet(nek).

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egy pozitív szabadalomképességi értékelés (ami szerint a bejelentés tartalmaz olyan találmányt, ami megfelelhet a szabadalmazhatóság feltételeinek) nem szolgál alapul törvény vagy nemzetközi szerződés szerinti iparjogvédelmi oltalom megszerzésére, arra semmilyen iparjogvédelmi oltalom megadására irányuló eljárásban nem lehet hivatkozni; jelenleg az kizárólag a 2021-1.1.1-IPARJOG és 2020-1.1.3-IPARJOG pályázat benyújtásánál használható fel a megnevezett ügyszámú bejelentéshez kapcsolódó nemzetközi szabadalmi bejelentés során felmerülő költségek támogatása körében.

Díjak

A szolgáltatás díja bejelentésenként egységesen 7.500 Ft + 27% ÁFA.

Teljesítési határidő

A szabadalomképességi értékelést a körülményekhez képest a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 4 héten belül elkészítjük.

 

Általános szerződési feltételek »  
Árjegyzék (PDF) » 
Megrendelő (PDf)»