Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás

Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás feltárja azokat a szabadalmi és más publikációkat, amelyek figyelembe vehetők az Ön által ismertetett találmány újdonsága és a feltalálói tevékenység (inventive step) szempontjából, továbbá részletes indokolással alátámasztott véleményt ad arról, hogy a találmány kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: új-e és feltalálói tevékenységen alapul-e az idézett dokumentumokban foglalt ismeretekhez képest, valamint iparilag alkalmazható-e. A feltételek meglétének vagy hiányának megállapítása összehasonlító elemzésen alapul, ugyanolyan szempontok alapján, mint a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretében készülő elővizsgálati jelentések (preliminary examination reportok).

Elérhető előnyök
- A szabadalmazhatóság esélyének a bejelentés előtti megismerésével időt, pénzt és fáradságot takaríthat meg.
- Megbízható előrejelzést kaphat a találmány szabadalmazhatóságáról, ami különösen akkor fontos, ha a kutatás során erősen releváns (a találmány tárgyához közel álló) dokumentum merül fel.
- Megbízható viszonyítási alapot szerezhet egy jó szabadalmi bejelentés elkészítéséhez, a lehető legszélesebb oltalmi kör biztosításához.
- Ha már tett bejelentést az elsőbbség biztosítására, fontos lehet minél előbb megtudnia, hogy eséllyel jelentheti-e be más országokban a találmányt.
- Képet alkothat az inventivitás mértékéről, arról, hogy találmánya mennyire esik közel az ismert megoldásokhoz.

A szolgáltatás ismertetése (kutatás, elemzés, a jelentés tartalma)
A kutatás és az elemzés alapja a találmány Ön által rendelkezésünkre bocsátott leírása és (ha van) rajza a műszaki megoldás egyértelmű ismertetésével, angol, német, francia vagy magyar nyelven. Nincs szükség szabályszerű szabadalmi bejelentésre, de a találmány jellemzőit célszerű szabadalmi igénypont(ok)ba foglalni, mert ezek hiányában kevésbé lehet pontos és megbízható a szabadalmazhatósági vélemény.
A kutatást a technológia adott területeiről rendszerezett és naprakész információt tartalmazó szabadalmi és nem szabadalmi adatbázisokban végezzük.
A kutatási jelentésben az idézett dokumentumokról rövid tartalmi összefoglalást adunk, és a találmányhoz való viszonyukat a nemzetközileg szokásos X, Y és A relevancia- kategóriákkal jelezzük.
A szabadalmazhatósági véleményben részletes indokolással alátámasztott előzetes megállapítást közlünk arról, hogy a találmány az idézett dokumentumokban foglalt (a technika állásához tartozó) ismeretek figyelembevételével kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: az újdonságot, a feltalálói lépést és az ipari alkalmazhatóságot. Az indokolás a találmány és az egyes dokumentumokból nyerhető ismeretek összehasonlító elemzését tartalmazza, a szabadalmi elbírálási gyakorlat szabályai szerint. A szabadalmazhatósági feltételek meglétére vagy hiányára utaló vélemény felépítése a találmány ismertetését (ha vannak igénypontok, akkor az igénypontokat) követi.
A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát mellékeljük.

Díjak
A szolgáltatás díja találmányonként egységesen 195.000 Ft + 27% ÁFA, amely díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költséget, így különösen az idézett dokumentumokról készített másolatok költségét is.

Teljesítési határidő
A kutatási jelentést a körülményekhez képest a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 4 héten belül elkészítjük .

Általános szerződési feltételek »  
Árjegyzék (PDF) »
Megrendelőlap (PDF) »

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő elektronikus levelezés (e-mail) útján kíván kommunikálni, akkor - a rendszer általános sajátosságai miatt - ez nem tekinthető védett átviteli formának. Emiatt ennek használata esetén nem biztosíthatók mindazok az információbiztonsági garanciák, amelyeket az SZTNH más védett elektronikus kommunikáció esetében nyújtani tud.

Az SZTNH lehetőséget biztosít információbiztonsági szempontból védett és garantált kommunikációra (pl.: személyes átvétel, postai levelezés, elektronikus levél titkosított csatolmánnyal), de tudomásul veszi a megrendelő egyszerű elektronikus levelezés (e-mail) használatára irányú döntését, illetve az erre ráutaló magatartását. Ugyanakkor az SZTNH ezekben az esetekben nem vállal felelősséget az olyan kockázatokért, illetve eseményekért vagy esetleges károkért, amelyek az egyszerű elektronikus levelezés információbiztonsági gyengeségeiből fakadnak.