Jogérvényességi kutatás

Jogérvényességi kutatás

A jogérvényességi (vitathatósági) kutatás keretében feltárjuk és rendelkezésére bocsátjuk azokat a szabadalmi és más publikációkat, amelyek figyelembe vehetők az Ön által megjelölt szabadalom vitathatósága szempontjából, és részletes indokolással kísért véleményt mondunk arról, hogy a szabadalom tárgya az idézett publikációk tükrében kielégíthette-e a szabadalmazhatóság elengedhetetlen követelményeit: az újdonságot, illetve a feltalálói tevékenységet (inventive step).

Elérhető előnyök

- Ön jogalapot és bizonyítékot szerezhet egy szabadalom elleni felszólaláshoz vagy megsemmisítési eljáráshoz a szabadalmazott találmány újdonságának, illetve a feltalálói lépésnek a kétségbe vonása útján.

- Licencvásárlás, vagy a szabadalmassal egyéb üzleti kapcsolat létesítése előtt meggyőződhet a találmány oltalmának erősségéről.

- Saját szabadalmának jogérvényességi vizsgálata segítheti annak a mérlegelését, hogy tegyen-e jogi lépéseket a bitorló ellen.

- Segíthet megtalálni a legelőnyösebb megoldást abban az esetben, ha versenytársa bitorlási perrel fenyegeti.

A szolgáltatás ismertetése (kutatás, elemzés, a jelentés tartalma)

A jogérvényességi kutatás alapja egy Ön által megjelölt szabadalom, amely (illetve amelynek szabadalmi családtagja) egy, illetve több országban érvényben van, feltéve, hogy a szabadalmi dokumentum nyelve angol, német vagy francia. (Más nyelven publikált szabadalomra nézve a szolgáltatás nyújtása külön megállapodás alapján lehetséges.) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megadott szabadalmakra jogérvényességi kutatás nem kérhető.

A kutatást a technológia adott területeiről rendszerezett információt tartalmazó szabadalmi és nem szabadalmi adatbázisokban végezzük. A kutatás szokásos terjedelme a megrendelő igényei szerint bővíthető.

A kutatási jelentés idézi a kutatás során talált, a szabadalom vitathatósága szempontjából relevánsnak ítélt dokumentumokat. A jelentés rövid tartalmi összefoglalást ad az idézett dokumentumokról, majd részletes indokolással alátámasztott véleményt közöl arról, hogy a jogérvényesség (vitathatóság) szempontjából vizsgált szabadalom tárgya az idézett dokumentumokban foglalt ismeretekhez képest az elsőbbség napján kielégíthette-e az újdonság és a feltalálói tevékenység követelményét.

A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát mellékeljük.

Díjak

A szolgáltatás díja a bonyolultság, a terjedelem és a (relevánsnak tekintett) vizsgálandó dokumentumok száma függvényében egyedi kalkulációval kerül megállapításra, amelyről a megrendelés beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül árajánlatot küldünk.

Teljesítési határidő

A kutatási jelentést legkésőbb az árajánlat elfogadásától számított 4 héten belül elkészítjük. A megrendelésében Ön ennél rövidebb határidő iránti igényt is megjelölhet, amelynek teljesíthetőségéről az árajánlat megküldésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

 

Általános szerződési feltételek »  
Árjegyzék (PDF) »  
Megrendelőlap (PDF) »

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő elektronikus levelezés (e-mail) útján kíván kommunikálni, akkor - a rendszer általános sajátosságai miatt - ez nem tekinthető védett átviteli formának. Emiatt ennek használata esetén nem biztosíthatók mindazok az információbiztonsági garanciák, amelyeket az SZTNH más védett elektronikus kommunikáció esetében nyújtani tud.

Az SZTNH lehetőséget biztosít információbiztonsági szempontból védett és garantált kommunikációra (pl.: személyes átvétel, postai levelezés, elektronikus levél titkosított csatolmánnyal), de tudomásul veszi a megrendelő egyszerű elektronikus levelezés (e-mail) használatára irányú döntését, illetve az erre ráutaló magatartását. Ugyanakkor az SZTNH ezekben az esetekben nem vállal felelősséget az olyan kockázatokért, illetve eseményekért vagy esetleges károkért, amelyek az egyszerű elektronikus levelezés információbiztonsági gyengeségeiből fakadnak.