Jogérvényességi kutatás

Jogérvényességi kutatás

A jogérvényességi (vitathatósági) kutatás keretében feltárjuk és rendelkezésére bocsátjuk azokat a szabadalmi és más publikációkat, amelyek figyelembe vehetők az Ön által megjelölt szabadalom vitathatósága szempontjából, és részletes indokolással kísért véleményt mondunk arról, hogy a szabadalom tárgya az idézett publikációk tükrében kielégíthette-e a szabadalmazhatóság elengedhetetlen követelményeit: az újdonságot, illetve a feltalálói tevékenységet (inventive step).

Elérhető előnyök

- Ön jogalapot és bizonyítékot szerezhet egy szabadalom elleni felszólaláshoz vagy megsemmisítési eljáráshoz a szabadalmazott találmány újdonságának, illetve a feltalálói lépésnek a kétségbe vonása útján.

- Licencvásárlás, vagy a szabadalmassal egyéb üzleti kapcsolat létesítése előtt meggyőződhet a találmány oltalmának erősségéről.

- Saját szabadalmának jogérvényességi vizsgálata segítheti annak a mérlegelését, hogy tegyen-e jogi lépéseket a bitorló ellen.

- Segíthet megtalálni a legelőnyösebb megoldást abban az esetben, ha versenytársa bitorlási perrel fenyegeti.

A szolgáltatás ismertetése (kutatás, elemzés, a jelentés tartalma)

A jogérvényességi kutatás alapja egy Ön által megjelölt szabadalom, amely (illetve amelynek szabadalmi családtagja) egy, illetve több országban érvényben van, feltéve, hogy a szabadalmi dokumentum nyelve angol, német vagy francia. (Más nyelven publikált szabadalomra nézve a szolgáltatás nyújtása külön megállapodás alapján lehetséges.) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megadott szabadalmakra jogérvényességi kutatás nem kérhető.

A kutatást a technológia adott területeiről rendszerezett információt tartalmazó szabadalmi és nem szabadalmi adatbázisokban végezzük. A kutatás szokásos terjedelme a megrendelő igényei szerint bővíthető.

A kutatási jelentés idézi a kutatás során talált, a szabadalom vitathatósága szempontjából relevánsnak ítélt dokumentumokat. A jelentés rövid tartalmi összefoglalást ad az idézett dokumentumokról, majd részletes indokolással alátámasztott véleményt közöl arról, hogy a jogérvényesség (vitathatóság) szempontjából vizsgált szabadalom tárgya az idézett dokumentumokban foglalt ismeretekhez képest az elsőbbség napján kielégíthette-e az újdonság és a feltalálói tevékenység követelményét.

A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát mellékeljük.

Díjak

A szolgáltatás díja a bonyolultság, a terjedelem és a (relevánsnak tekintett) vizsgálandó dokumentumok száma függvényében egyedi kalkulációval kerül megállapításra, amelyről a megrendelés beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül árajánlatot küldünk.

Teljesítési határidő

A kutatási jelentést legkésőbb az árajánlat elfogadásától számított 4 héten belül elkészítjük. A megrendelésében Ön ennél rövidebb határidő iránti igényt is megjelölhet, amelynek teljesíthetőségéről az árajánlat megküldésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

 

Általános szerződési feltételek »  
Árjegyzék (PDF) »  
Megrendelőlap (PDF) »