Nemzetközi egyezmények

Nemzetközi egyezmények és európai közösségi jogszabályok

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által engedélyezett oltalom Magyarország területén hatályos. Külföldi országokra kiterjedő oltalom 
- az illető ország iparjogvédelmi hatóságához benyújtott bejelentéssel, illetve
- nemzetközi egyezmények alapján az illetékes nemzetközi hatósághoz benyújtott bejelentéssel szerezhető.

 

Szabadalmi területen

A külföldi jogszerzést segíti elő a Szabadalmi Együttműködési Szerződés, amelynek keretein belül egyetlen nyelven, egyetlen helyen benyújtott bejelentéssel megindítható a szabadalom (használati mintaoltalom) megadására irányuló eljárás, akár valamennyi szerződő államban.
Az eljárás oltalmat közvetlenül nem eredményez, az engedélyezést egy jogszabályban meghatározott időpontig országonként kell kérni, és az engedélyezés is országonként történik.

Az európai szabadalmak engedélyezéséről szóló, 1973. október 5-én létrejött Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) alapján európai szabadalom igényelhető. Az európai szabadalmi bejelentés alapján lehetőség van az oltalom megszerzésére az Egyezmény valamennyi tagországában.

 

Védjegyterületen

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Madridi Jegyzőkönyv alapján megtett egyetlen, úgynevezett nemzetközi bejelentéssel jelenleg 79 országban szerezhető oltalom.

Közösségi védjegybejelentéssel az Európai Unió területének egészén hatályos oltalom szerezhető a közösségi védjegyrendelet alapján.

 

A formatervezési minták területén

A formatervezési minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás alapján megtett egyetlen, úgynevezett nemzetközi bejelentéssel jelenleg 44 országban szerezhető oltalom.                    
Közösségi mintaoltalmi bejelentéssel az Európai Unió területének egészén hatályos oltalom szerezhető a közösségi formatervezésiminta-oltalmi rendelet alapján.

 

A növényfajták területén

Közösségi növényfajta-oltalmi bejelentéssel az Európai Unió területének egészén hatályos oltalom szerezhető a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet alapján.

 

A földrajzi árujelzők területén

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás alapján megtett egyetlen, úgynevezett nemzetközi bejelentéssel jelenleg 24 országban szerezhető oltalom.

Közösségi földrajziárujelző-oltalmi bejelentéssel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőire az Európai Unió területének egészén hatályos oltalom szerezhető a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzéseire és eredetmegjelöléseire vonatkozó európai közösségi rendelet alapján.