Törlési eljárás

A törlési eljárás arra szolgál, hogy ha a védjegy lajstromozása valamely – a védjegy bejelentési napján fennálló – kizáró ok ellenére történt meg, az ilyen védjegy oltalma a keletkezésére visszaható hatállyal megszüntethető legyen úgy. A védjegy törlésének van helye, ha

  • olyan megjelölésre szereztek védjegyoltalmat, amely a védjegytörvény értelmében nem oltalomképes;
  • a védjegyoltalom tárgyát képező megjelölés valamely feltétlen vagy viszonylagos kizáró okba ütközik;
  • a védjegyoltalom tárgyát képező megjelölés különbözik attól, vagy az árujegyzék bővebb annál, mint amit az elismert bejelentési napon benyújtott, illetve – megosztás esetén – a megosztott bejelentés tartalmazott;
  • a nemzetközi védjegybejelentést a Madridi Megállapodás, illetve Jegyzőkönyv alapján nem az arra jogosult személy nyújtotta be.

 

A törlési eljárás részletes szabályait a Vt. 33. §-a, valamint a 72-74. §-ai tartalmazzák.