Egyéb országokban (nemzetközi védjegy)

A nemzetközi védjegybejelentés

A nemzetközi védjegybejelentéssel, mint egyetlen bejelentéssel a Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv a (továbbiakban: Megállapodás, ill. Jegyzőkönyv) bármely tagországában igényelhető oltalom. A Megállapodás és a Jegyzőkönyv párhuzamos, de egymástól független egyezmények. Az államok többsége tagja mindkét rendszernek, Algéria az egyetlen állam, amelyik nem tagja a Jegyzőkönyvnek. Azon államok egymás közötti viszonyára, amelyek mind e Jegyzőkönyvnek, mind a Megállapodásnak részesei, a Jegyzőkönyv alkalmazandó. A Megállapodás és a Jegyzőkönyv tagországai a következő linken találhatók: http://www.wipo.int/madrid/en/members/

A Jegyzőkönyvnek és a Megállapodásnak a bejelentők számára talán legfontosabb különbsége, hogy a Megállapodás szerint csak lajstromozott nemzeti védjegy alapján lehet nemzetközi védjegybejelentést benyújtani, míg a Jegyzőkönyv szerint a nemzetközi bejelentés már a nemzeti védjegybejelentés alapján megtehető. A nyelvhasználatban is lényeges a különbség: a Megállapodás nyelve francia, a Jegyzőkönyv esetében az angol a francia és a spanyol nyelvet is választhatják a bejelentők. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala spanyol nyelven nem fogad és nem továbbít nemzetközi védjegybejelentést. 

A nemzetközi védjegybejelentéseket a Nemzetközi Iroda lajstromozza az alaki vizsgálat elvégzése és az árujegyzék ellenőrzése után. A nemzetközi védjegybejelentésben megjelölt tagállamok tekintetében történő nemzetközi lajstromozással – amennyiben a megjelölés oltalmát nem utasítják el - a nemzeti úton lajstromozott védjegyekkel azonos hatályú oltalom keletkezik.

Nemzetközi védjegybejelentés a bejelentő saját nemzeti hivatala útján tehető a Szellemi Tulajdon Világszervezete Nemzetközi Irodájánál. A nemzetközi védjegybejelentés oltalma tíz évre szól, amely további tíz-tíz éves időtartamra korlátlanul megújítható.

A bejelentést Magyarországon a Hivatal továbbítja a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez (a továbbiakban: Nemzetközi Iroda) http://www.wipo.int/portal/en/index.html. A magyar védjegybejelentés és/vagy lajtromozás adatait a Nemzetközi Iroda számára a Hivatal igazolja hitelesen, a védjegybejelentés nyelvén.

 

A nemzetközi védjegybejelentés kellékei és költségei

Bejelentési űrlapok

A nemzetközi bejelentést a Nemzetközi Iroda által rendszeresített nyomtatványon kell francia vagy angol nyelven a Hivatalhoz benyújtani, 2 példányban. (MM1 (pdf) (doc) – olyan államok megjelölése esetén, amelyek kizárólag a Megállapodás tagállamai; MM2 (pdf) (doc) – a Jegyzőkönyvben részes tagállamokban; MM3 (pdf) (doc) – vegyes bejelentés). A bejelentési nyomtatványt a Hivatalhoz intézett magyar nyelvű kérelemnek kell kiegészítenie.

A nemzeti hivatal az űrlap kitöltését ellenőrzi és hitelesen tanúsítja a származási országban lajstromozott védjegy, illetve védjegybejelentés adatait, beleértve az árujegyzéket. Az árujegyzék nem lehet bővebb a származási országban lajstromozott védjegy árujegyzékénél illetve az alapbejelentés árujegyzékénél.

A nem megfelelően kitöltött nyomtatványt – a Védjegytörvény 76/K. § rendelkezéseinek megfelelően – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem továbbítja a Nemzetközi Irodához.

 Díjak, díjfizetés

A bejelentés továbbításáért – a díjrendeletben foglaltaknak megfelelő összegű – továbbítási díjat kell fizetni a Hivatal számára, továbbá a nemzetközi bejelentési díjat a Nemzetközi Irodánál.

A bejelentést és a már lajstromozott nemzetközi védjegyekhez kapcsolódó változás feljegyzésére irányuló nyomtatványokat a Hivatal csak a továbbítási díj megfizetését követően továbbítja a Nemzetközi Irodához.

A bejelentési díj közvetlenül, svájci frankban fizetendő a Nemzetközi Irodánál. A Megállapodás tagállamai közötti viszonyban a díjak országonként egységesek, míg a kizárólag a Jegyzőkönyv szerint egymással kapcsolatban levő tagok között ún. egyéni díjak is kiköthetők. (A díjak mértékéről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ad tájékoztatást, illetve azok megtalálhatók a Nemzetközi Iroda honlapján.)

http://wipo.int/madrid/en/fees/sched.html

A díj átutalásáról a Nemzetközi Iroda részére a bejelentőnek kell közvetlenül gondoskodnia. A díjfizetés részleges vagy teljes elmaradása esetén a bejelentést a Nemzetközi Iroda visszavontnak tekinti, és a befizetett díj meghatározott részét visszatéríti.

A lajstromozást követően valamennyi változás feljegyzése illetve a megújítás a Nemzetközi Irodánál kérhető, azonban a bejelentő azt a Hivatalon keresztül is benyújthatja, amit később továbbít a Nemzetközi Iroda felé.