Magyarországon (nemzeti védjegy)

Hogyan lehet védjegyoltalmat szerezni Magyarországon?

 Külföldi (az EGT területén kívüli) ügyfél a Hivatal hatáskörébe tartozó ügyben köteles ügyvédet, vagy szabadalmi ügyvivőt képviseletével megbízni.

 Hazai bejelentőknek nem kötelező képviselőt megbízni a Hivatal előtti eljárásban, de szükség esetén a bejelentés elkészítésében, esetleges jogvitákban (felszólalás, törlési és megszűnési eljárások) a szabadalmi ügyvivők vagy ügyvédek nyújthatnak segítséget.

A védjegybejelentésért külön jogszabályban meghatározott bejelentési díjat kell fizetni; a díjat a bejelentés napját követő egy hónapon belül kell leróni. A Hivatal a befizetett összegről számlát nem ad és azt nem téríti vissza, mivel a bejelentési díj a bejelentési eljárás lefolytatásának díjaként szolgál.