Miért érdemes kutatni korábbi védjegyekre?

A fenti lista az összetéveszthető megjelölésekről is mutatja, hogy nem elég, ha a bejelentő megjelölése megkülönböztető képes és nem téveszti meg a fogyasztókat. Lehetőség szerint az összetéveszthetőséget is ki kell zárni. Kutatáskor a megjelölésnek korábbi védjegyekkel való összetéveszthetőségén túl, az árujegyzékek hasonlóságát is figyelembe kell venni.

Célszerű a védjegybejelentés benyújtása előtt vagy egy már lajstromozott védjegy védelme érdekében teljes körű kutatást végezni. Az előzetes kutatási vélemény támpontot adhat annak eldöntésére, hogy érdemes-e a megjelölést bejelenteni lajstromozásra.

Védjegy bejelentésekor az árukat és a szolgáltatásokat a Nizzai Osztályozás szerint kell besorolni. A Nizzai Osztály 45 osztályt (34 áru- és 11 szolgáltatási osztály) tartalmaz, amely felsorolja mindazokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek vonatkozásában a védjegyoltalom terjedelme meghatározható.

A Nizzai Osztályozás elsősorban adminisztrációs célokat szolgál, így különböző osztályokba sorolt áruk és szolgáltatások is lehetnek hasonlóak, illetve egyazon osztályba sorolt áruk sem feltétlenül minősülnek hasonlónak.

A nemzeti, nemzetközi és közösségi adatbázisok nyilvánosak, így önállóan bárki tud kutatni korábbi védjegyekre, azonban a védjegy és a földrajzi árujelző kutatása gyakorlatot igénylő tevékenység, ezért ajánlatos szakember segítségét igénybe venni.

Térítéses szolgáltatásként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala teljes körű kutatást végez, és előzetes kutatási véleményt küld a megrendelőnek.

A kutatást a hivatal szakemberei a lehető legszélesebb körű adatok kinyerése érdekében a hazai, valamint a Magyarország területére kiterjedő hatályú nemzetközi, illetve a közösségi védjegyek és védjegybejelentések tekintetében végzik.

 

A szolgáltatás megrendelhető az SZTNH Ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Akadémia u. 21.; ).

A megrendelőlap a szolgáltatási árakkal és kiegészítő információkkal együtt elérhető a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján (www.sztnh.gov.hu) vagy személyesen beszerezhető az Ügyfélszolgálaton. További információ az ingyenesen hívható 06 80 345678 telefonszámon kérhető.

Tekintve, hogy a kutatás eredménye függ az adatbázis tartalmától, az adatbázisban esetlegesen előforduló hibáktól és magától a kutatási stratégiától is, az a körülmény, hogy a kutatás eredménye negatív, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem létezik releváns találatnak minősülő korábbi védjegy. Önmagában továbbá a hasonló találatok hiánya nem jelenti automatikusan, hogy az adott megjelölés minden szempontból oltalomképes.

A korábbi nemzeti védjegyekre, védjegybejelentésekre, a Magyarországra is érvényes nemzetközi védjegyekre és a közösségi védjegyekre történő kutatást az alábbi felületen lehet elvégezni:

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU

Az alábbi link segítségével a nemzetközi védjegyek adatbázisában lehet kutatni:

http://www.wipo.int/romarin/

A közösségi védjegybejelentések, valamint a lajstromozott közösségi védjegyek adatait az alábbi felületen elérhető adatbázis tartalmazza:

eSearch plus