Miért érdemes kutatni korábbi védjegyekre?

A fenti lista az összetéveszthető megjelölésekről is mutatja, hogy nem elég, ha a bejelentő megjelölése megkülönböztető képes és nem téveszti meg a fogyasztókat. Lehetőség szerint az összetéveszthetőséget is ki kell zárni.  Ahogy a "Nem elfogadható megjelölések" menüpontban ismertetett összetéveszthető megjelölésekről készült táblázat is mutatja, nem elég, ha a bejelentő megjelölése megkülönböztetésre alkalmas és nem téveszti meg a fogyasztókat. Lehetőség szerint az összetéveszthetőséget is ki kell zárni. Kutatáskor a megjelölésnek korábbi védjegyekkel való összetéveszthetőségén túl, az árujegyzékek hasonlóságát is figyelembe kell venni.

Célszerű a védjegybejelentés benyújtása előtt vagy egy már lajstromozott védjegy védelme érdekében teljes körű kutatást végezni. Az előzetes kutatási vélemény támpontot adhat annak eldöntésére, hogy érdemes-e a megjelölést bejelenteni lajstromozásra.

Védjegy bejelentésekor az árukat és a szolgáltatásokat a Nizzai Osztályozás szerint kell besorolni. A Nizzai Osztály 45 osztályt (34 áru- és 11 szolgáltatási osztály) tartalmaz, amely felsorolja mindazokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek vonatkozásában a védjegyoltalom terjedelme meghatározható.

A Nizzai Osztályozás elsősorban adminisztrációs célokat szolgál, így különböző osztályokba sorolt áruk és szolgáltatások is lehetnek hasonlóak, illetve egyazon osztályba sorolt áruk és szolgáltatások sem feltétlenül minősülnek hasonlónak.

A nemzeti, nemzetközi és európai uniós adatbázisok nyilvánosak, így önállóan bárki tud kutatni korábbi védjegyekre, azonban a védjegy és a földrajzi árujelző kutatása gyakorlatot igénylő tevékenység, ezért ajánlatos szakember segítségét igénybe venni.

Térítéses szolgáltatásként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala teljes körű kutatást végez, és előzetes kutatási véleményt küld a megrendelőnek.

A kutatást a Hivatal szakemberei a lehető legszélesebb körű adatok kinyerése érdekében a hazai, valamint a Magyarország területére kiterjedő hatályú nemzetközi, illetve az európai uniós védjegyek és védjegybejelentések tekintetében végzik.

A szolgáltatás megrendelhető az SZTNH Ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Akadémia u. 21.).

A megrendelőlap a szolgáltatási árakkal és kiegészítő információkkal együtt elérhető a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján vagy személyesen beszerezhető az Ügyfélszolgálaton. További információ az ingyenesen hívható 06 80 345678 telefonszámon kérhető.

Tekintve, hogy a kutatás eredménye függ az adatbázis tartalmától, az adatbázisban esetlegesen előforduló hibáktól és magától a kutatási stratégiától is, az a körülmény, hogy a kutatás eredménye negatív, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem létezik releváns találatnak minősülő korábbi védjegy. Továbbá önmagában a hasonló találatok hiánya nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott megjelölés minden szempontból oltalomképes.

A korábbi nemzeti védjegyekre, védjegybejelentésekre, földrajzi árujelzőkre a Magyarországra is érvényes nemzetközi védjegyekre és az európai uniós védjegyekre történő kutatást az alábbi felületen lehet elvégezni:

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU

Az alábbi link segítségével a nemzetközi védjegyek adatbázisában lehet kutatni:

https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/

Az európai uniós védjegybejelentések, valamint a lajstromozott európai uniós védjegyek adatait az alábbi felületen elérhető adatbázis tartalmazza:

eSearch plus

Az európai uniós földrajzi árujelzők, illetve az európai uniós földrajziárujelző-bejelentések adatait az alábbi adatbázisok tartalmazzák:

eAmbrosia
GIview