Gyorsított és különleges gyorsított eljárás

Gyorsított eljárás

A Hivatal a lajstromozási eljárást a törvényben előírt feltételek esetén a bejelentőnek a bejelentés napjától számított egy hónapon belül benyújtott kérelmére gyorsítottan folytatja le. A kérelem díjköteles. A díjat a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül kell megfizetni. Gyorsított eljárást pl. abban az esetben is célszerű igénybe venni, ha a nemzeti védjegybejelentés bejelentési napjának megőrzésével 6 hónapon belül szeretnénk nemzetközi bejelentést is tenni a megjelölésünkre.

 

Különleges gyorsított eljárás 

Lehetőség van különleges gyorsított eljárás kezdeményezésére is, ebben az esetben a Hivatal a védjegybejelentést a meghirdetéssel egyidejűleg lajstromozza (ideiglenes lajstromozás). A különleges gyorsított eljárás iránti kérelmet a bejelentő a bejelentés napjától számított egy hónapon belül nyújthatja be. A kérelem díjköteles. A díjat a bejelentőnek e kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül kell megfizetnie. Amennyiben felszólalás érkezik, a Hivatal a nem jogerős lajstromozó határozat visszavonja és a felszólalási eljárás lefolytatása után dönt a bejelentés oltalomképességéről.