Lemondás a védjegyoltalomról

A védjegyjogosult az érvényes védjegyoltalomról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott írásbeli lemondó nyilatkozattal bármikor lemondhat. Lemondás esetén lehetőség van arra, hogy a jogosult a lemondásra irányuló kérelem benyújtását megelőző bármilyen időpontra, visszamenőlegesen szüntesse meg védjegyének oltalmát. A védjegyoltalomról az árujegyzék egy része tekintetében is le lehet mondani. A lemondást utólag visszavonni nem lehet. Abban az esetben, ha a lemondás más személy jogszabályon, hatósági határozaton, a védjegylajstromba bejegyzett használati vagy egyéb szerződésen alapuló jogát érinti, vagy ha a védjegylajstromba per van bejegyezve, a lemondás csak az érintett személy hozzájárulásával hatályos [Vt. 32.§].