Együttes védjegy

Az együttes védjegy a védjegyek egy speciális fajtája, amely valamely egyesület, köztestület vagy egyesülés (a továbbiakban együtt: egyesület) tagjainak áruit vagy szolgáltatásait különbözteti meg mások áruitól vagy szolgáltatásaitól, az együttes védjeggyel megjelölt áruk vagy szolgáltatások minősége, származása vagy egyéb tulajdonsága alapján.
Az együttes védjegy jogosultja az egyesület, míg a védjegy használatára az egyesület – adott esetben – változó tagsága jogosult. A védjegyjogosult egyesület az együttes védjegyet maga nem használhatja, a tagok védjegyhasználatát azonban ellenőrzi. Az együttes védjegy használatának minősül, ha a védjegyet az egyesület bármelyik tagja használja.
Az együttes védjegy használatára vonatkozó előírásokat szabályzatban kell meghatározni, amelynek tartalmaznia kell legalább a védjegyjogosult elnevezését és székhelyét; a védjegy használatára jogosult tagok felsorolását, nevük, címük, illetve székhelyük feltüntetésével; a tagság feltételeit; a védjegyhasználat feltételeit; a védjegyhasználat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat; a jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés rendjét [Vt. 96-100. §].

Példák együttes védjegyre: