A megszűnés megállapítására irányuló eljárások

A védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló eljárást a következő okok alapján bárki indíthat:

  • a jogosult a védjegy tényleges használatát elmulasztotta;
  • a védjegy elveszítette megkülönböztető képességét;
  • a védjegy megtévesztővé vált;
  • a védjegyjogosult jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnt.

 

Használat hiánya miatt bekövetkező megszűnés megállapítása

Ha a védjegyjogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg belföldön a védjegy tényleges használatát az árujegyzékben szereplő árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen használatot öt éven át megszakítás nélkül elmulasztotta, a védjegy használat hiánya miatti megszűnésének megállapítását lehet kérni, kivéve, ha a védjegyjogosult a használat elmaradását kellőképpen igazolja. A védjegyoltalom a használat hiánya miatt teljes körűen vagy az árujegyzékben meghatározott egyes áruk vagy szolgáltatások tekintetében részlegesen szűnhet meg, attól függően, hogy a védjegyhasználat elmulasztása az árujegyzék egészét, vagy csak az abban meghatározott áruk vagy szolgáltatások egy részét érinti.

Megkülönböztető képesség elvesztése miatt bekövetkező megszűnés megállapítása

A megkülönböztető képesség elvesztését abban az esetben lehet megállapítani, ha a támadott védjegyben szereplő megjelölés a jogosult magatartása miatt a gazdasági tevékenység körében a védjegy árujegyzékébe tartozó áruk vagy szolgáltatások szokásos nevévé azaz fajtanévvé vált (pl. magnetofon, nylon stb).

Megtévesztővé válás miatt bekövetkező megszűnés megállapítása

A megtévesztővé válás miatti megszűnés megállapítása iránti eljárás megindítására akkor kerülhet sor, ha a lajstromozást követően felmerült valamely ok folytán, hogy a védjegy –használata következtében – megtévesztővé vált. Megtévesztésre a megjelölés akkor lehet alkalmas, ha olyan információt vagy utalást tartalmaz, amely – a megjelölésnek, illetve a megjelölés bármely elemének és az árujegyzéknek az összevetése alapján – nem felel meg a valóságnak, és ezáltal a fogyasztókat a védjeggyel ellátott áru származása vagy egyéb tulajdonsága tekintetében téves következtetésre vezetheti, tévedésbe ejtheti.

A védjegyjogosult jogutód nélküli megszűnése miatt bekövetkező megszűnés megállapítása

Megszűnés megállapítására irányuló eljárás indítható a védjegyjogosult jogutód nélküli megszűnése miatt is. A jogosult jogutód nélküli megszűnéséhez kapcsolódó eljárás esetében az oltalom megszűnésének napja a jogosult jogutód nélküli megszűnésének az időpontja.

 

Közös szabályok

Az egyes megszűnési okok vizsgálata kizárólag önálló megszűnés megállapítási eljárások keretében történhet, azaz nincs lehetőség több ok egy eljárásban való vizsgálatára.

A megszűnés megállapítására irányuló eljárások részletes szabályait a Vt. 34-36. §-ai, és a  75-76. §-ai tartalmazzák.