Megszűnés az oltalmi idő lejárta miatt

Amennyiben a jogosult lajstromozott védjegyének oltalmát legkorábban az oltalmi idő lejárta előtt tizenkét hónappal, legkésőbb a lejárat napjától vagy a lajstromozástól számított hat hónapon belül nem újítja meg, úgy a védjegyoltalom a tíz éves oltalmi idő lejártát követő napon megszűnik. Ha a védjegyoltalmat csak az árujegyzék egy része tekintetében újítják meg, a védjegyoltalom csak a megújítással nem érintett áruk és szolgáltatások vonatkozásában szűnik meg [Vt. 31. §].