A védjegy előnyei

A védjegyoltalom a védjegyjogosult számára kizárólagos jogot biztosít a védjegy használatára. Egy megjelölés csupán a használatával is szert tehet bizonyos fokú jogi védelemre, azonban egy kereskedelmi forgalomban használni kívánt megjelölésre ajánlatos a védjegyoltalom megszerzése. Ha valaki a nem lajstromozott védjegye alapján szeretne fellépni egy új, az övével lényegileg azonos védjegybejelentéssel szemben, mindenre kiterjedően bizonyítania kell megjelölése korábbi kiterjedt használatát, míg e kötelezettség csak a törvényben meghatározott bizonyos feltételek esetén hárul a lajstromozott védjegy jogosultjára.