Tanúsító védjegy

A tanúsító védjegy egy olyan speciális védjegyfajta, amelyet a védjegybejelentésben ilyenként jelölnek meg, és amely alkalmas arra, hogy a védjegyjogosult által az anyagösszetétel, az áruk gyártási módja vagy a szolgáltatásnyújtás módja, illetve a minőség, pontosság vagy egyéb jellemző tekintetében tanúsított árukat vagy szolgáltatásokat megkülönböztesse az ilyen tanúsítással nem rendelkező más áruktól vagy szolgáltatásoktól.

Nem szerezhet oltalmat tanúsító védjegyre az a vállalkozás, amely nem független a tanúsító védjegy lehetséges használóitól, illetve maga is előállítja vagy forgalmazza a tanúsító védjegy árujegyzékében szereplő árukat, vagy maga is nyújtja az árujegyzékben szereplő szolgáltatásokat.

A védjegy jogosultja a tanúsító védjegyet maga tanúsítás céljára nem használhatja, ingyenesen vagy meghatározott ellenérték fejében engedélyezi azonban annak használatát a kapcsolódó szabályzatban előírt követelményeknek megfelelő árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban más – tőle független – piaci szereplők számára.
A tanúsító védjegyhez minden esetben szabályzat tartozik, amelynek tartalmaznia kell legalább a védjegyjogosult elnevezését és székhelyét; az árukra, szolgáltatásokra vonatkozó minőségi követelményeket; a minőség tanúsításának szabályait; a védjegyhasználat feltételeit; a védjegyhasználat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat; a jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés rendjét [ 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ].

Példák tanúsító védjegyre: