Mit vizsgál a Hivatal?

Az SZTNH a bejelentés benyújtását követően megvizsgálja, hogy elismerhető-e bejelentési nap, továbbá megfizették-e a bejelentési díjat.  

Ezt követően az alaki feltételek meglétét vizsgálja a Hivatal. Ha a bejelentés alakilag rendben van, ezután kerül sor az érdemi vizsgálatra. A Hivatal megvizsgálja, hogy nem áll-e fenn valamilyen feltétlen kizáró ok, majd a továbbiakban elvégzi a korábbi jogokra vonatkozó kutatást.  A kutatási jelentésben szerepelnek azok a korábbi elsőbbségű védjegyek, amelyeket a bejelentett megjelölés oltalomképessége szempontjából figyelembe kell venni. A kutatási jelentés azonban tájékoztató jellegű, így az abban feltüntetett jogok jogosultjai nem feltétlenül lépnek fel a védjegybejelentéssel szemben, valamint előfordulhat, hogy a kutatási jelentésben nem nevesített személy nyújt be felszólalást.  A kutatási jelentést a Hivatal megküldi a bejelentőnek, majd ezt követően meghirdeti a védjegybejelentést a Hivatal honlapján is elérhető Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A meghirdetett bejelentéssel szemben a korábbi jogok jogosultjai, a rendelkezésre álló három hónap alatt felszólalást nyújthatnak be viszonylagos kizáró okok alapján. A viszonylagos kizáró okok körébe tartozik pl. másnak korábbi elsőbbségű azonos vagy hasonló védjegye vagy nem lajstromozott, de lényegileg azonos árujelzője.

Amennyiben a meghirdetésre nyitva álló három hónapos határidőben nem érkezik a védjegybejelentéssel szemben felszólalás, a Hivatal a védjegybejelentést lajstromozza.

A védjegybejelentéssel szemben bárki észrevételt nyújthat be arra vonatkozóan, hogy a megjelölés valamely feltétlen kizáró okból nem részesülhet védjegyoltalomban. A Hivatal az észrevételben foglaltakat a bejelentés vizsgálata során figyelembe veszi.