A bejelentés elengedhetetlen kellékei

A védjegy-lajstromozási eljárás megindításához védjegy-bejelentési kérelmet kell benyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH). A bejelentő a védjegybejelentést megteheti az SZTNH honlapján ingyenesen elérhető és letölthető (bejelentési formanyomtatványon) azonban ennek használata nem kötelező, valamint a bejelentés benyújtható személyesen, postai vagy elektronikus úton. Elektronikus úton csak a TM e-Filing használatával lehet benyújtani a bejelentést. A bejelentésnek meg kell felelnie a külön jogszabályban meghatározott alaki követelményeknek, valamint tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

  • lajstromozni kért megjelölést, amelyre az oltalmat igényli. Egy bejelentésben csak egyetlen megjelölésre igényelhető oltalom. Fontos, hogy tudjuk, a bejelentéskor benyújtott megjelölés később nem változtatható meg.  Ábrás megjelölés esetében az ábrát az alaki rendeletben leírtaknak megfelelően maximum 8x8 cm méretben kell csatolni (/jogforras/jogforras_vedj/).
  • az árujegyzéket, amely az oltalmi kört határozza meg, vagyis azt, hogy a védjegy milyen árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozzon. Ezt a Nizzai Megállapodás szerinti osztályok feltüntetésével, és –lehetőség szerint- az abban szereplő elnevezések használatával kell felsorolni (http://classifications.sztnh.gov.hu/nice/). Az árujegyzék kialakításához hasznos segítséget jelent a Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) – közismertebb nevén Európai Uniós Hivatal – által üzemeltetett TMClass adatbázis is (http://www.sztnh.gov.hu/vedjegy/euroclass.html).
  • a bejelentő azonosítására alkalmas adatokat, amelyek vonatkozhatnak természetes vagy jogi személyre. Több bejelentő esetében az igényjogosultság arányát is meg kell adni.

A védjegybejelentés benyújtását követő egy hónapon belül meg kell fizetni a bejelentési eljárás igazgatási szolgáltatási díját. Ennek megfizetésére további határidő nem kérhető. A lajstromozási eljárás folyamatát meggyorsítja, ha már a védjegybejelentés benyújtásával egy időben, vagy legalább is az egy hónapos határidő leteltét megelőzően befizetik a bejelentési díjat.

A Hivatal a védjegy lajstromozására irányuló eljárást a bejelentő kérelmére külön díj ellenében gyorsítottan vagy különleges gyorsított eljárás keretében folytatja le.