Az oltalom megszűnése

A védjegyoltalom megszűnik, ha

  • az oltalmi idő megújítás nélkül lejárt;
  • a védjegyjogosult az oltalomról lemondott;
  • a védjegyet törölték (a keletkezésére visszaható hatállyal);
  • a védjegy jogosultja a védjegy tényleges használatát elmulasztotta;
  • a védjegy elveszítette megkülönböztető képességét vagy megtévesztővé vált;
  • a védjegyjogosult gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnt.