A mintaoltalom biztosította előnyök

A formatervezés a jogi védelem, azaz a formatervezésiminta-oltalom segítségével töltheti be gazdasági és kulturális szerepét. Az iparjogvédelmi oltalom biztosítja a formatervezési minta kifejlesztője számára a minta hasznosításához való kizárólagos jogot. E kizárólagos hasznosítási jog nélkül a versenytárs is megjelenhetne a piacon, azonos, vagy nagymértékben hasonló megjelenésű termékkel , így a formatervezési ráfordítások nem térülnének meg, hiányozna az alkotók erkölcsi és anyagi elismerése, továbbá a fogyasztóknak a termék formája szerinti tájékozódása és vásárlói döntése is megnehezülne.