Magyarországon (nemzeti bejelentés)

A Magyarország területére érvényes formatervezésiminta-oltalmat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál tett formatervezésiminta-oltalmi bejelentésben lehet igényelni.

A nemzeti bejelentés megtételét segítő Útmutatót itt lehet elérni.

A bejelentés megtétele nem eredményez automatikus oltalmat. A díj megfizetését követően az SZTNH elvégzi az alaki vizsgálatot. Ha a bejelentés nem felel meg az alaki előírásoknak, az SZTNH hiánypótlásra vonatkozó felhívást bocsát ki. Amennyiben a bejelentés, benyújtásakor vagy a hiánypótlással, megfelel a jogszabályokban előírtaknak, az SZTNH érdemi vizsgálatot folytat arra vonatkozóan, hogy a törvényben meghatározott kizáró okok fennállnak-e, valamint a kutatási jelentés elkészítése során arra vonatkozóan, hogy a minta, figyelembe véve az elismert bejelentés napját, új és egyéni jellegű-e. A kutatás során az SZTNH világszintű kutatást folytat a korábban nyilvánosságra jutott minták tekintetében, ugyanis az újdonságnak és az egyéni jellegnek világviszonylatban kell fennállnia. Az érdemi vizsgálat eredményeként, szükség esetén, az SZTNH nyilatkozattételre hívja fel a bejelentőt.

Ha nem áll fenn kizáró ok, valamint a minta új és egyéni jellegű, akkor az SZTNH megadja az oltalmat, a bejelentés napjára visszaható hatállyal. A határozat jogerőre emelkedését követően az SZTNH a mintaoltalom megadását bejegyezi a mintaoltalmi lajstromba, valamint arról hatósági tájékoztatást közöl a bárki számára hozzáférhető Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. Ezt követően az SZTNH megküldi a bejelentő számára a mintaoltalmi okiratot és a hozzáfűzött lajstromkivonatot.

A mintaoltalom a bejelentés napjától számított öt évig tart, de négy alkalommal, díj ellenében, 5-5 évre meghosszabbítható. Így összesen 25 évig tarthat az oltalom.

Amennyiben a bejelentő nem válaszol a felhívásra, a bejelentést részben vagy egészben visszavontnak kell tekinteni. A bejelentő, a mintaoltalom megadásáig, a bejelentését maga is visszavonhatja. Az SZTNH a bejelentést részben vagy egészben elutasítja, amennyiben az a hiánypótlás vagy a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált következményeket.