A nemzeti formatervezésiminta-oltalom megadására irányuló eljárás folyamata

A formatervezésiminta-oltalom megadására irányuló eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH) benyújtott bejelentéssel indul meg. A bejelentési kérelem benyújtható papír alapon vagy elektronikus úton, az SZTNH honlapján elérhető elektronikus bejelentési felület segítségével. A papír alapú bejelentés eljuttatható a Hivatalba postai úton, vagy kézben, az iktatóban és a Hivatalban található terminál segítségével is. A Hivatal elérhetőségei és a nyitvatartási idők itt érhetők el. Az automata érkeztető terminál a Hivatal székházában a hét minden napján 24 órán keresztül áll az ügyfelek rendelkezésére.

A bejelentési kérelem az SZTNH honlapjáról ingyenesen letölthető űrlap kitöltésével is elkészíthető.

Lehetőség van egy bejelentésben több minta oltalmát is kérni, feltéve, hogy a minták szerinti termékek a nemzetközi osztályozás azonos osztályába tartoznak, továbbá olyan minták csoportjára is igényelhető oltalom, amelyeket a termékek díszítésének a tájékozott használóra tett összbenyomást befolyásoló közös külső jellegzetességei kapcsolnak össze. Egy bejelentésben legfeljebb 50 minta oltalma kérhető. A bejelentési díj a bejelentésbe foglalt minták számától és a bejelentő személyétől függ. Amennyiben a bejelentő és a minta szerzőjének – aki kizárólag természetes személy lehet – személye azonos egy minta bejelentési díja 8000 forint, további mintánként (egy bejelentésben maximum 50) pedig további 1600 forint. Amennyiben a bejelentő és a minta szerzőjének személye nem azonos egy minta bejelentési díja 32.000 forint, további mintánként (egy bejelentésben maximum 50) pedig további 6400 forint. A díj megfizetésére a benyújtástól számítva két hónap áll a bejelentő rendelkezésére. A díjakat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–01731842–00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára kell átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján befizetni, az azonosítási adatok (az ügyszám vagy a lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím, pl. bejelentési díj) feltüntetésével.

A bejelentési díjakat a 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet határozza meg, az eljáráshoz tartozó díjakat tartalmazó díjtáblázat elérhető itt.

A bejelentési díj megfizetését követően, a Hivatal elvégzi a bejelentés alaki, illetve érdemi vizsgálatát, melyekről ide kattintva olvashat bővebben. Az alaki, valamint érdemi vizsgálat alapján a Hivatal dönt az oltalom megadásáról vagy elutasításáról. A Hivatal a mintaoltalom jogerős megadását követően mintaoltalmi okiratot ad ki a jogosultnak, melyhez hozzáfűzi a lajstromkivonatot.

Az eljárás folyamatát a bejelentés érkezésétől az alábbi ábra szemlélteti.

 

/A nagyításhoz katt a képre/ 

 

Bejelentési útmutató

Formatervezésiminta-oltalmat kaphat bármely ipari vagy kézműipari árucikk egészének vagy részének új és egyéni jellegű megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek. Magyarországon ez az oltalom az SZTNH-nál kérelmezhető, betartva az alábbi útmutatóban is részletezett szabályokat.

Az útmutató célja, hogy segítse a bejelentőket a szabályszerű beadványok elkészítésében, gyakorlati példákon és ábrákon keresztül, a gyors és zökkenőmentes eljárás érdekében.

Az útmutató tartalmazza a beadványok alaki előírásait, példákkal szemlélteti a helyes ábrázolás kritériumait, emellett áttekintést nyújt a formatervezésiminta-oltalmi eljárás menetéről.

Az útmutató választ ad többek között az alábbi kérdésekre:

  • Hogyan lehet a formatervezési minta alternatív állapotait ábrázolni?
  • Milyen egy szabályos vizuális lemondó nyilatkozat?
  • Mire szolgál a változtató nyilatkozat és hogyan kell megfogalmazni?

 

 

Az útmutató az alábbi pdf formátumokban érhető el: Egyoldalas», illetve Könyv változat»

 

Videós segédlet a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések benyújtásához és a lajstromozási eljárás folyamatának áttekintéséhez

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatal által megindított ECP3 projekt keretében elkészült a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések benyújtásának megkönnyítésére szolgáló magyar nyelvű videós segédlet. Az elkészített videó amellett, hogy hasznos támpont a bejelentés összeállítása során, segítséget nyújt a bejelentési eljárás folyamatának megismerésében, illetve választ ad az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdésekre.

A hivatkozott ECP3 projekt eredményeként immár valamennyi európai uniós ország szellemitulajdon-védelmi hivatalának honlapján - az adott országban használt nyelven - hozzáférhetők a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések benyújtásához segítségként szolgáló videók.

A magyar nyelvű felvétel elkészítésében az SZTNH Mintaoltalmi Osztályának munkatársa, Németh Zsófia működött közre.

A videó megtekinthető a képre kattintva vagy az alábbi internetes címen:

 

 

https://youtu.be/XwMd4mk5cGs