A megosztási eljárás

Több mintára fennálló oltalom esetén a mintaoltalom jogosultja a minták, illetve a minták egyes csoportjainak a szétválasztásával megoszthatja az oltalmat. Ehhez annyi - egymással összhangban és a megosztás módjának megfelelően elkészített - kérelmet kell benyújtani, ahány részre a minták eredeti oltalmát szét kívánják választani.

A mintaoltalom megosztására például olyan esetben lehet szükség, ha a jogosult a mintaoltalmat egyes minták vonatkozásában el kívánja idegeníteni. 

A megosztás iránti kérelemben meg kell jelölni az eredeti mintaoltalom lajstromszámát. A kérelemre és mellékleteire egyebekben a mintaoltalmi bejelentés kellékeire vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

A mintaoltalom megosztásáért is külön díjat kell fizetni, a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül. A hiánypótlási felhívásra, illetve a hiánypótlás eredménytelenségének jogkövetkezményeire a megújítási eljárásnál ismertetett szabályokkal azonos rendelkezések vonatkoznak.

A törvényi feltételeknek megfelelő kérelem alapján a Hivatal megosztja a mintaoltalmat, amit bejegyez a mintaoltalmi lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást közöl a hivatalos lapjában. A Hivatal a megosztást követően mintaoltalmanként mintaoltalmi okiratot ad ki, amihez hozzáfűzi a mintaoltalmi lajstrom kivonatát.