Mi nem részesülhet mintaoltalomban?

A formatervezésiminta-oltalom nevéből következik, hogy a formatervezés révén létrejövő szellemi alkotások oltalmára szolgál. Ezért a termék azon megjelenésbeli sajátosságai, jellegzetességei, amelyek kizárólag műszaki rendeltetésből adódnak, nem részesülhetnek mintaoltalomban. Nem részesülhet mintaoltalomban az a külső jellegzetesség sem, amelyet szükségképpen pontosan ugyanabban a formában és méretben kell megvalósítani ahhoz, hogy a termék, amelyre a mintát alkalmazzák, illetve amelyben a minta megtestesül, szerkezetileg összekapcsolható legyen egy másik termékkel, vagy elhelyezhető legyen benne, körülötte vagy rajta oly módon, hogy mindegyik termék betölthesse rendeltetését. Ez utóbbi alól kivétel az a minta, amely azt a célt szolgálja, hogy előre gyártott elemekből álló rendszerekben lehetővé tegye a többféle összeállítást, illetve a kölcsönösen kicserélhető termékek kapcsolódását.

Közérdekű jelzések, úgymint a hivatalos hitelesítési jegyek, állami felségjelek, hatóságot vagy nemzetközi szervezetet megillető jelzések, kitüntetések, jelvények, címerek minta elemeként történő alkalmazása csak az illetékes szerv hozzájárulása eseten lehetséges. Nem részesülhetnek oltalomban az olyan minták sem, amelyek a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütköznek.

Példa az állami felségjelet tartalmazó mintára:

Borosüveg címke üsz.: D0900007

A korábbi mintaoltalommal ütköző minták, továbbá más korábbi védjegyét, vagy szerzői jogát sértő minták szintén ki vannak zárva az oltalomból.