Európai Unióban (közösségi mintaoltalom)

A nemzeti bejelentés mellett lehetőség van az Európai Unió egészére kiterjedő egységes oltalom megszerzésére is. A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentést a Európai Közösség által létrehozott Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO) lehet megtenni. Ezen túl az Európai Közösség területén először nyilvánosságra jutott formatervezési minták, az első nyilvánosságra jutástól kezdődően automatikusan lajstromozás nélküli közösségi formatervezésiminta-oltalomban részesülnek.

A lajstromozás nélkül oltalom alatt álló közösségi formatervezési minta

A lajstromozás nélkül oltalomban részesülő minta külön eljárás lefolytatása nélkül biztosít valamennyi tagállamra kiterjedő hatályú, egységes oltalmat. Az oltalom az Európai Unió területén történő első nyilvánosságra jutással (tipikusan a minta szerinti termék forgalmazásával) keletkezik és attól számítva 3 évig tart. Az oltalom - szemben a lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalommal - nem biztosít kizárólagos jogot a jogosultnak a minta hasznosítására. A védelem versenyjogi természetű: a mintaoltalom jogosultja csak akkor léphet fel a minta engedély nélküli hasznosításának minősülő cselekmények ellen, ha e cselekmények a minta utánzásával valósultak meg, azaz az oltalom e típusa csak a szándékosan végzett másolás ellen véd.

 

A lajsromozott közösségi formatervezési minta

A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom esetében a mintára az EUIPO-hoz benyújtott bejelentés alapján, a közösségi rendeletben szabályozott eljárás lefolytatásával, a minta lajstromoztatása útján szerezhető oltalom. Az oltalom megszerzésével kapcsolatos további részletek az EUIPO honlapjáról ismerhetőek meg.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-apply-now