Európai Unióban (közösségi mintaoltalom)

A nemzeti bejelentés mellett lehetőség van az Európai Unió egészére kiterjedő egységes oltalom megszerzésére is. A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentést az Európai Közösség által létrehozott Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO) lehet megtenni. Ezen túl az Európai Közösség területén először nyilvánosságra jutott formatervezési minták, az első nyilvánosságra jutástól kezdődően automatikusan lajstromozás nélküli közösségi formatervezésiminta-oltalomban részesülnek. A közösségi formatervezésiminta-oltalomnak a nemzeti oltalomhoz hasonlóan a két fő feltétele, hogy a minta új legyen, és egyéni jelleggel rendelkezzen.

A lajstromozás nélkül oltalom alatt álló közösségi formatervezési minta

A lajstromozás nélkül oltalomban részesülő minta külön eljárás lefolytatása nélkül biztosít valamennyi tagállamra kiterjedő hatályú, egységes oltalmat. Az oltalom az Európai Unió területén történő első nyilvánosságra jutással (tipikusan a minta szerinti termék forgalmazásával) keletkezik és attól számítva 3 évig tart.

Nyilvánosságra jutottnak tekinthető a minta, ha bárki számára hozzáférhetővé vált, tehát közzétették, kiállították kiállításon, vagy kereskedelmi forgalomba hozták olyan módon, hogy ezek az események a rendes üzletvitel során észszerűen az érintett ágazatban a Közösségben működő szakmai körök tudomására juthattak.

A formatervezési minta nem tekinthető azonban nyilvánosságra jutottnak, ha azt harmadik személynek kifejezett vagy hallgatólagos titoktartási kötelezettség terhe mellett mutatták be.

Az oltalom - szemben a lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalommal - nem biztosít kizárólagos jogot a jogosultnak a minta hasznosítására. A védelem versenyjogi természetű: a lajstromozás nélküli mintaoltalom jogosultja csak akkor léphet fel a minta engedély nélküli hasznosítása ellen, ha szándékosan utánozták a mintát, azaz az oltalom e típusa csak a szándékosan végzett másolás ellen véd. Ha a formatervezési mintát egy második szerző az első szerzőtől függetlenül hozta létre, és nem volt tudomása az oltalomban részesülő formatervezési minta létezéséről, akkor nem áll fenn jogsértés.

 

A lajsromozott közösségi formatervezési minta

A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom esetében a mintára az EUIPO-hoz benyújtott bejelentés alapján, a közösségi rendeletben szabályozott eljárás lefolytatásával, a minta lajstromoztatása útján szerezhető oltalom.

A lajstromozott közösségi formatervezési minta a nemzeti oltalomhoz hasonlóan kizárólagos jogot biztosít a jogosultnak a minta hasznosítására, tehát hogy a minta szerinti terméket előállítsa, kínálatába felvegye, forgalomba hozza, importálja, exportálja vagy raktáron tartsa, és megakadályozza, hogy mások ezt tegyék a kérdéses formatervezési mintát megtestesítő termékeikkel, amelyek nem tesznek eltérő összbenyomást.

A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom – a nemzeti oltalomhoz hasonlóan – az EUIPO-hoz történő bejelentés napjától számított 5 évig tart, és még 4 alkalommal megújítható további 5-5 évre, így összesen 25 évig állhat egy minta közösségi oltalom alatt.

A közösségi formatervezésiminta-oltalom kapcsán fontos megjegyezni, hogy az EUIPO a vizsgálat során nem végez újdonságkutatást, hanem vélelmezi az újdonság és az egyéni jelleg fennállását. Emiatt bár az eljárás gyorsabb lehet, az oltalom megszerzése után gyakrabban fordulnak elő megsemmisítési eljárások, mint az SZTNH által megadott formatervezésiminta-oltalmak esetében.

Az oltalom megszerzésével kapcsolatos további részletek az EUIPO honlapjáról ismerhetőek meg az alábbi linkeken.

Általános kérdések:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/cd-general-questions

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/designs-in-the-european-union

A bejelentés benyújtásával kapcsolatos információk: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-apply-now