A nemzeti engedélyezési eljárás folyamata

A formatervezési mintaoltalom megadására irányuló eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH) benyújtott bejelentéssel indul meg.

Lehetőség van egy bejelentésben több minta oltalmát is kérni, feltéve, hogy a minták szerinti termékek a nemzetközi osztályozás azonos osztályába tartoznak. A mintaoltalmi bejelentésben továbbá olyan minták csoportjára is igényelhető oltalom, amelyeket a termékek díszítésének a tájékozott használóra tett összbenyomást befolyásoló közös külső jellegzetességei kapcsolnak össze.

A formatervezési mintaoltalmi bejelentés (a bejelentési kérelem és mellékletei) benyújtható személyesen a SZTNH épületében lévő iktató helyiségben, vagy postai úton is továbbítható. 

A bejelentési kérelem az SZTNH honlapjáról ingyenesen letölthető űrlap kitöltésével is elkészíthető.

Ezeken túl lehetőség van a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elektronikus ügyintézési rendszerén vagy a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton bejelentést tenni.
Elektronikus úton beadvány kizárólag az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának e célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlapja használatával tehető.

 

Bejelentési útmutató
 

Formatervezésiminta-oltalmat kaphat bármely ipari vagy kézműipari árucikk egészének vagy részének új és egyéni jellegű megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek. Magyarországon ez az oltalom az SZTNH-nál kérelmezhető, betartva az alábbi útmutatóban is részletezett szabályokat.

Az útmutató célja, hogy segítse a bejelentőket a szabályszerű beadványok elkészítésében, gyakorlati példákon és ábrákon keresztül, a gyors és zökkenőmentes eljárás érdekében.

Az útmutató tartalmazza a beadványok alaki előírásait, példákkal szemlélteti a helyes ábrázolás kritériumait, emellett áttekintést nyújt a formatervezésiminta-oltalmi eljárás menetéről.

Az útmutató választ ad többek között az alábbi kérdésekre:

  • Hogyan lehet a formatervezési minta alternatív állapotait ábrázolni?
  • Milyen egy szabályos vizuális lemondó nyilatkozat?
  • Mire szolgál a változtató nyilatkozat és hogyan kell megfogalmazni?

 

 

Az útmutató az alábbi pdf formátumokban érhető el: Egyoldalas», illetve Könyv változat»

 

 

Videós segédlet a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések benyújtásához és a lajstromozási eljárás folyamatának áttekintéséhez

 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatal által megindított ECP3 projekt keretében elkészült a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések benyújtásának megkönnyítésére szolgáló magyar nyelvű videós segédlet. Az elkészített videó amellett, hogy hasznos támpont a bejelentés összeállítása során, segítséget nyújt a bejelentési eljárás folyamatának megismerésében, illetve választ ad az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdésekre.

A hivatkozott ECP3 projekt eredményeként immár valamennyi európai uniós ország szellemitulajdon-védelmi hivatalának honlapján - az adott országban használt nyelven - hozzáférhetők a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések benyújtásához segítségként szolgáló videók.

A magyar nyelvű felvétel elkészítésében az SZTNH Mintaoltalmi Osztályának munkatársa, Németh Zsófia működött közre.

A videó megtekinthető a képre kattintva vagy az alábbi internetes címen:

 

 

https://youtu.be/XwMd4mk5cGs