1956. Pióker Ignác és Móréh Mihály szerszámgépekre szerelhető hidraulikus másológépe

 

1956. Pióker Ignác és Móréh Mihály szerszámgépekre szerelhető hidraulikus másológépe

Lajstromszám: 144220, 145257

Vannak olyan szerszámgépek, amelyek másolási célokra készülnek, ugyanis bonyolult alakú, görbe vonalakkal határolt munkadarabok pontos és gyors elkészítése csak másolóberendezéssel lehetséges. Ezeknek a másolóberendezéseknek a fő alkatrésze a sablon, amelynek alakja és méretei megegyeznek a gyártandó alkatrész alakjával és méreteivel. A sablont letapogató gépelem esetleg közvetlenül, de gyakrabban közvetett úton mozgatja a szerszámot. Közvetlen vezérlés esetében a sablon nagy igénybevételnek van kitéve, ezért nagyszilárdságúra kell készíteni, ami költségnövekedést jelent, és élettartama még így is korlátozott. A közvetlen vezérlést ezért csak egyszerűbb alkatrészek készítésekor alkalmazzák.
Bonyolultabb alakú alkatrészek esetében a sablon mechanikus igénybevétele csökkenthető és a pontosság növelhető, ha közvetett vezérlést alkalmaznak. Ekkor a sablon letapogatásakor nem lépnek fel nagy erőhatások, és így az akár lemezből is készíthető.
A korszerű másolóberendezések hidraulikus működtetésűek. A szerszámot hidraulikusan, rendszerint búvárdugattyú segítségével mozgatják, a letapogatóelem a búvárdugattyú mozgatását vezérlő tolattyúval van összeköttetésben. A vezérlőtolattyúnak igen finom és pontos kivitelűnek kell lennie, mert ettől függ a gép pontossága is.
A fenti okok miatt előnyösebb lenne nagyobb méretű tolattyú készítése, mivel annak pontosabb kialakítása könnyebb; ebben az esetben azonban a gép érzékenysége és pontossága csökkenne. Ha azonban a nagyobb méretű tolattyú csak a folyadék irányítását végezné, és a tolattyút egy érzékeny, nem hidraulikus letapogatóeszköz működtetné, lehetővé válna nagyméretű tolattyúk alkalmazása, és elkerülhetők lennének a kisméretű tolattyúk gyártási nehézségei.
A találmányt a fenti felismerés alapján dolgozták ki, azaz a feltalálók elektro-hidraulikus vezérlés alkalmazását javasolták. A találmány szerint működő másolóberendezés további előnye, hogy alkalmas szerszámgépekre adapterként történő, utólagos felszerelésre is. A másolóberendezéssel ellátott gépek konstrukcióján alig kell változtatni, az egész másolóhidraulika szükség esetén egyszerű módon bármikor kiiktatható, és az előtolások ismét mechanikus hajtást kaphatnak.
A találmány szerinti másolóberendezés sablon letapogatására alkalmas elemmel, valamint a fenti elem által vezérelt, a letapogatást mozgássá alakító hidraulikus elemmel rendelkezik. El van látva a letapogató mozgást elektromos jellé átalakító eszközökkel, e jel általi vezérlésre alkalmas jelfogóval, a jelfogó által működtetett, háromállású vezérlőtolattyúval és legalább kettő, a vezérlőtolattyúval vezérelt hidraulikus mozgatóelemmel.
A találmány lényege tehát az, hogy a célszerűen lemezből készült sablont egy elektromos letapogatóelem tapogatja végig, amely érintkezőket működtet. Az érintkezők elektromágneses jelfogót kapcsolnak be, amely a háromállású vezérlőtolattyút működteti. A tolattyú két hidraulikus mozgatóelemet, például hidraulikus motort vezérel a függőleges és a vízszintes, illetve a kereszt- és hosszelőtolás meghajtására. A két előtolás egyenként működik, az összetett mozgás pedig igen finom, lépcsőzetes előtolás által jön létre, amikor a letapogatóelem rövid időre hol a keresztirányú, hol a hosszirányú előtolást kapcsolja be.


Az összeállítást készítette: Longa Péterné, Magyar Szabadalmi Hivatal