MIHÁLY DÉNES

(1894 - 1953)

Mihály Dénes Gödöllőn született 1894. július 7-én. Kezdetben érdeklődését a motorok szerkezete és működése kötötte le, aminek fényes bizonyítéka, hogy tizenhat esztendősen olyan könyvet írt az autókról, ami több kiadást is megért. Második könyvének témája a motorkerékpár volt. (Mihály Dénes: Az automobil, teherautó, motorkerékpár. Szerkezete, kezelése, vezetése, gyakorlati tanácsok, hatósági rendeletek, soffőrvizsgálat stb. 4. bővített kiadás, 1926)

Miután elvégezte a gimnáziumot, a Műegyetemre iratkozott be, ott szerzett gépészmérnöki oklevelet. Mint fiatal műegyetemi hallgató, már 1917-ben két szabadalmat jelentett be a távolbalátás területén.

Az egyetemi évek után a telefongyárba ment dolgozni, ahol megkezdte a távolbalátással kapcsolatos gyakorlati kísérleteit. 1919-ben született meg a "Telehor", egy szeléncellával és húros oszcillográffal működő szerkezet, amely már akkor alkalmas volt állóképek közvetítésére akár több kilométerre is. Találmányát azonban akkor nem találták sem olyan fontosnak, sem olyan hasznosnak, hogy további kísérleteihez támogatást adjanak, ráadásul az I. világháború elvesztése következményeként kísérletei is akadoztak. A nehézségek ellenére 1922-ben jelentkezett egyik legjelentősebb találmányával, a "Projectophon"-nal, amellyel nemzetközi szinten is elismerést nyert a hangosfilm területén.

1924-ben Berlinben jelent meg "Az elektromos távolbalátás és a Telehor" című könyve, amellyel olyan sikert aratott, hogy meghívták a német posta Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft kísérleti állomáshoz, és mivel itt biztosították számára a kutatás feltételeit, az ajánlatot el is fogadta. (Mihály Dénes: A távolbalátás és készüléke. Technikai Újdonságok Kiadása, Budapest, 1929. Online változat: http://www.telehor.c3.hu/mihaly/telehor/index.html - Mihály, Dénes: Das Electrische Fernsehen und das Telehor. Berlin, 1923. Online változat: http://www.telehor.c3.hu/mihaly/fernsehen/index.html)

Európában ebben az időben több televíziós rendszer is született, például a skót John Logie Bairdé. Angliában 1926-ban mutattak be televíziós képeket mozgó tárgyakról, de amikor végleges döntésre került sor a különböző televíziós rendszerek között, akkor Mihály Dénes Telehor nevű rendszerét fogadták el. 1928-ban már rendszeres adást sugároztak a Berlin-Witzleben adóállomásról. (Az eredeti Telehor készüléket ma a Deutsches Museumban őrzik Münchenben.)

Mihály Dénes 1928-ban a berlini rádiókiállításon bemutatta az általa módosított Nipkow-tárcsát. Fényreléként ködfénylámpát alkalmazott, 1929. március 8-án pedig a világon először az ő szabadalma alapján sikerült - a 175,4 méteres hullámhosszon - mozgó televíziós közvetítést adni a Berlin-Witzleben rádióállomáson.

1930-ban televíziók gyártására alapított vállalatot TELEHOR AG néven. Kutatásainak eredményeit számos szabadalom jelzi ebből az időből. Zseniális ötleteinek egyik bizonyítéka ebben az időben a "phonokerék", amelynek megalkotásával sikerült megoldania a kép és a hang szinkronját, hozzájárulva a hangosfilm elterjedéséhez. A hangosfilm fejlődését a hangrögzítés tökéletesítésével és a hangminőség javításával összefüggő találmányai révén is elősegítette.

Később, 1933-ban E.H. Traub fizikussal együttműködve már egy korszerűbb televíziós készüléket mutathatott be, amelyet ő még tovább tökéletesített. Ez volt az a képet 240 sorra (!) felbontó televíziós készülék, amelynek képét akár 2,5 x 3 méteres nagyságban is ki lehetett vetíteni. (Mihály- Traub féle forgótükrös vevőkészülék).

Nevéhez sok más elektronikai jellegű találmány sikere is fűződik. Az ő irányításával került sor 1936 őszén az első zárt láncú televíziós közvetítésre a Gellért Szállóban, ahol mintegy 30 méteres távolságra közvetítettek televíziós képet. Az akkori felszerelés ma is megtalálható a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Mihály Dénes munkássága a filmművészetre is kihatott, mivel a televíziós képkompozíció a kamaradrámákhoz is utat nyitott, ami főleg az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején éreztette stílusformáló hatását.

Egyéni sorsát a történelem viszontagságai nagy mértékben befolyásolták, anyagi gondjait sohasem tudta kiheverni igazán. Ráadásul Hitler uralma idején internálták, koncentrációs táborba került, mert üldözötteket rejtegetett. Házassága is gyermektelen maradt, amit sohasem tudott feldolgozni. Élete végén betegen is tovább dolgozott. Többek között egy ábécé kidolgozásán munkálkodott süketnémák számára. Bár munkái és lehetőségei sokszor külföldre kötötték, ötleteinek alapjai itthon születtek, s ő is mindvégig magyarnak vallotta magát. A koncentrációs táborban szerzett tuberkolózisa végül legyőzte a szervezetét: 1953. augusztus 29-én Nyugat-Berlinben elhunyt tüdőbajban.

MIhály Dénes magyar szabadalmai

94394

Képanalysator és synthetisator különösen rádióoptikai célokra 

94055

Többszörös telefon 

93218

Hirdető kerék (Pelikán Oszkárral közös)

88738

Filmtovábbító hajtómű mozgókép felvevő- és vetítőgépekhez (Zombory Lászlóval közös)

86531

Újítás fotofonográfokon 

86189

Eljárás és berendezés fényérző cellákkal és képek elektromos, átvitelére szolgáló készülékek (képtávírók és távolbalátók) szinkronizálására 

85404

Képbontó és összeállító berendezés képtávírókhoz, főleg távolbalátókhoz 

83538

Természetes színű mozgófényképek és eljárás azoknak előállítására 

83537

Stereoskopikus mozgófényképek és felvevőkészülék azoknak előállítására 

82684

Újítások oscillográfokon 

82473

Oszcillográfok alkalmazása képeknek elektromos úton a távolba való átvitelére szolgáló készülékekhez, különösen távolbalátókhoz 

82409

Berendezés tetszőleges objektumoknak tetszőleges távolságban való láthatóvá tételére elektromos úton működő felvevő és leadó készülékekkel 

82367

Elektromos fényzár képeknek elektromos úton a távolba való átvitelére szolgáló készülékekhez 

82109

Vasúti fényjelzők tilos záródását közvetlen fényhatás folytán jelző berendezés 

82046

Teljesítménymérő malmokhoz 

81886

Berendezés hangvillák rezgésszámának befolyásolására és velük hajtott fonikus kerékkel működő berendezések módosítására, illetve szinkronizálására   

80511

Berendezés a vasúti jelzők tilos állásának a jelző előtt elhaladó vonatokon való jelzésére 

79584

Projectofon

78074

Önműködő indítókészülék gázmotorokra 

78072

Mágneselektromos zárókontaktus 

73301

Egyenletesen olajozó berendezés henger és dugattyú számára 

57962

Tüzet és betörést jelző berendezés pénzszekrényekhez

Külföldi szabadalmait a http://worldwide.espacenet.com/ adatbázisban lehet megkeresni.

Mihály Dénes

Mihály Dénes arcképe

A Telehor egy kivitelezése: a bal oldalon a képfelbontó, a jobb oldalon a hangrész

Korabeli montázskép

 

Mihály Dénes kísérleti adásban (1929, Berlin) - korabeli fénykép