BLÁTHY OTTÓ TITUSZ

élete és munkássága
(1860 - 1939)

 

Bláthy Ottó Titusz jómódú kereskedőcsalád gyermekeként született Tatán, és már az elemi iskolában kitűnt számolótehetségével és gyors gondolkodásával. Főiskolai tanulmányait a bécsi műegyetem gépészmérnöki szakosztályán végezte, 1882-ben mérnöki diplomát kapott. Első munkahelyén, az 1881-83. években, a MÁV gépgyára műhelyében és szerkesztési osztályán dolgozott, majd 1883-ban lépett a Ganz és Társa villamos osztályának alkalmazásába mint gépszerkesztő. A Ganz és Társa gyár ideális helyszínt biztosított Bláthy szellemének kibontakozására, hiszen legnagyobb alkotásai, felfedezései a Ganz-gyár kötelékében születtek.
Bláthy sokszínűségét és sokoldalú tehetségét bizonyítja az a tény, hogy életének jelentős és gazdag műszaki alkotásai mellett komolyan érdeklődött a természettudományok különféle ágai iránt is. Csillagászati eredményei, országos tervei éppúgy méltán keltettek feltűnést, mint a sakkjátékosok számára kidolgozott egészen újszerű feladatainak gyűjteménye, sőt egy rövid ideig a Magyar Sakkszövetség elnöki tisztségét is ellátta. 1891-ben Lipcsében jelent meg "Vielzügige Schachaufgaben" című könyve, amelyben a sakkfeladványok terén a kombinációk új lehetőségeit mutatta be. Sokáig övé volt a világ leghosszabb sakkfeladványa, s ma is ő tartja a rekordot az illegális sakkfeladvány (azaz olyan állás, amely szabályos játszma során nem jöhet létre) kategóriában 292 lépéssel.

Káprázatos fejszámolókészsége volt, ami elősegítette gyors áttekintését, a problémák lényegének meglátását és végsőkig vitt egyszerűsítését. Az autó megjelenésekor az autósport felé fordult érdeklődése, és egészen idős koráig szenvedélyes gépkocsivezető volt.
Műszaki munkássága és feltalálói tevékenysége alapján a legtermékenyebb tudósaink közé tartozik.
Bláthy a Ganz-gyárba való belépése utáni hónapokban kezdett elmélyedni az elektrotechnika tanulmányozásában Faraday kísérletei és Maxwell munkái alapján. Első jelentős eredménye, hogy felismerte a "mágneses Ohm-törvény" gyakorlati alkalmazásának módját, amelynek alapján 1883-ban átalakította az egyenáramú gépek mágneseinek alakját. Ezzel elérte azt, hogy a gépek teljesítménye azonos súly mellett az addiginak többszörösére emelkedett. Első szabadalma egy évvel később, 1884-ben látott napvilágot, amikor az egyenáramú dinamókhoz megszerkesztette az öngerjesztő higanyos feszültségszabályzót, amelyet a későbbi generátoroknál alkalmazott.

Egyik legjelentősebb és legismertebb alkotását két másik remek tudóssal, a gyár munkatársaival, Déri Miksával és Zipernowsky Károllyal készítette el. Közösen dolgozták ki 1885-ben az új áramelosztási rendszert, amely a transzformátornak elnevezett indukciós készülékek alkalmazásán alapult.
Az elektromos ipar fejlődését gátolta, hogy a dinamó csupán közeli helyekre tudta zavartalanul átadni az áramot, mivel nagyobb távolság esetén az energia túlnyomó része a vezeték felmelegedése miatt elveszett. A kor elektrotechnikusai tisztában voltak azzal, hogy olcsó áramátvitelt csak feszültségnövekedéssel lehet elérni. Az egyenáramú kísérletek azonban sorozatosan kudarcba fulladtak. A három tudós közös szabadalma a sarok nélküli transzformátorra vonatkozott, és annak két kivitelét, a "magtranszformátort" és a "köpenytranszformátort" tartalmazta. A magtranszformátornál a vastest önmagában zárt gyűrű, területén a két tekercselés egyenletesen elrendezett. A köpenytranszformátornál a belső mag indukált vörösréz huzalokból állt. Burkolatát vashuzalok vagy vaslemezek adták. Ez a találmány volt az alapja az ipar és a háztartás gazdaságos és olcsó világítással való ellátásának. A transzformátorokat Bláthy javaslatára zárt vasmaggal készítették, és közös munkájuk a korabeli elektrotechnika egyik legfontosabb állomását jelentette.

Bláthy munkái közül a legjelentősebbek között vannak az első indukciós wattóraszámlálók, amelyeket 1889-ben a Ganz-gyár hozott forgalomba. A ma használatos fogyasztásmérők is az általa feltalált készülék elvén működnek. Az 1889-ben az USA-ban is szabadalmaztatott műszer alapelvét máig alkalmazzák a fogyasztásmérőknél. 1912-re tökéletesítette a műszer szerkezetét, aminek révén tizedére csökkent a tömege, és sikerült megoldania a mérési hibából adódó gondokat. Berendezései túlterhelhetők voltak, könnyű szétszerelhetőségük pedig a karbantartást tette egyszerűbbé. Az általa feltalált további, tökéletesített fogyasztásmérők a világ minden tájára elvitték a magyar elektrotechnika jó hírét. Ebben az évben szabadalmaztatta az áramszámlálók hitelesítésére szolgáló sztroboszkopikus eljárást.
A tudós a generátorok párhuzamos kapcsolásával is kísérletezett, ennek eredményeként 1888-ban sikerült első ízben Treviso város erőművének szíjhatásos, váltakozó áramú generátorait párhuzamos üzemeltetésre átállítani. Saját maga fejlesztett vízi és gőzturbinákat, amelyek számos európai nagyvárost láttak el energiával a század első évtizedében. Elsőként a világon ő kapcsolt össze sikeresen hőerőművet vízerőművel.
1895-ben Bláthy megalkotta az első háromfázisú transzformátort, ezzel a magyar erősáramú ipar újabb műszaki és gazdasági fellendülése vette kezdetét. Az olajhűtés jelentőségét a teljesítmény- és feszültséghatár-emelés szempontjából Bláthy hamarosan felismerte, és megszerkesztette a mind nagyobb teljesítményű olajtranszformátor-típusokat.

Jelentős érdemei vannak az egyfázisú, soros kapcsolású kommutátoros motorok kifejlesztése körül (1890-91) - ezek egy példányát a müncheni Deutsches Museum őrzi.
1891-ben a villamos művek üzemi feltételeinek megfelelő, önműködő fordulatszám-szabályozót szerkesztett vízturbinák számára. A gőzturbina megjelenésével 1903-ban négypólusú, majd egyre növekvő teljesítményű, kétpólusú turbógenerátorokat szerkesztett. Maradandó érdemei közé tartozik a nagyvasúti villamos mozdonyok fázisváltójának tökéletesítése is. 1905-ben elkészült az első kétpólusú turbógenerátor, amelynek forgórészeivel azóta sem történt egyetlen üzemi baleset sem.

A 30-as években bekövetkezett nagy gazdasági válság után fogyatkoztak a megrendelések, a helyzet nem kedvezett a nagy létesítmények fejlődésének. Ezért Bláthy élete utolsó éveiben, a párhuzamos hornyú turbó forgórészek folyadékkal való hűtésével foglalkozott.
Érdemeiért sok méltó elismerésben volt része. A MEE 1903-ban, a budapesti és a bécsi Műegyetem 1917-ben, majd a Magyar Tudományos Akadémia 1927-ben tiszteletbeli tagjainak sorába választotta. Az olasz király 1907-ben a Corona d'Italia-rendjel tiszti keresztjével, az MTA 1909-ben a Wahrmann-, 1935-ben a Marczibányi-díjjal tüntette ki,  1933-ban pedig a kormány a Magyar Érdemrend középkeresztjét adományozta neki.
Tiszteletbeli tagja volt a Magyar Mérnök- és Építész Egyletnek, a Magyar Automobil Klubnak. Választmányi tagja volt az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulatnak, a Stella Csillagászati Egyesületnek és számos más tudományos és társadalmi alakulatnak.

1939. szeptember 26-án, Budapesten bekövetkezett halálakor magyar és idegen nyelven írott szakcikkeinek száma több mint félszáz, magyar és külföldi szabadalmainak száma pedig több mint kétszáz volt.

Emlékezetére a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1958-ban "Bláthy Ottó Titusz-díj" néven évenként kiosztásra kerülő kitüntetést alapított.

Magyar szabadalmai

Lajstromszám

A szabadalom címe

126790

Szerkezeti elrendezés indukciós számlálók fékmágnesei számára 

116763

Hajtóberendezés villamosüzemű járművekhez 

115602

Számláló időszakosan (váltakozva) mozgatott óraműrészekkel 

114521

Folyadékhűtésű forgó gerjesztőmágneses turbógenerátorokhoz 

114038

Fékmágnes elektromos számlálókhoz 

109801

Fogbetétes rotortest főleg turbogenerátor-mágneskerekekhez 

109283

Főáramköri mágnes váltakozó áramú számlálókhoz 

108414

Indukciós áramszámláló 

107305

Hűtőelrendezés turbogenerátorok sztátorain 

106763

Folyadékhűtéses forgórészű és gázhűtéses álló részű turbógenerátorok hűtési módja és berendezés e hűtési mód kivitelére 

106402

Hőkompenzáló-darab váltakozóáramú indukciós számlálókhoz 

105502

Vegyes lég- és vízhűtő berendezés elektromos generátorokon 

105325

Hőmérsékletkompenzáló berendezés váltakozó áramú forgó wattóra számlálók fékező mágnesein 

103821

Folyadékhűtésű forgó gerjesztőmágnes turbógenerátorokhoz 

102142

Szellőző csatornákkal ellátott lemezes vastest elektromos gépekhez 

101408

Olajmentes elzárás elektromos gépek olajjal hűtött statoraihoz 

99736

Forgó gerjesztőmágnes turbogenerátorokhoz 

99246

Szerkezet váltakozóáramú indukciós áramszámlálók sebességének szabályozására   

98853

Szerkezet kétpólusú turbogenerátorok tengelycsonkjainak a rotortesttel való összeköttetésére 

97726

Hűtőberendezés elektromos gépek számára

97540

Forgó gerjesztő mágnes turbógenerátorokhoz 

97539

Áramszámlálótárcsa 

96871

Vasmag olajhűtésű transzformátorokhoz 

96258

Villamos gépek hűtőberendezése 

96058

Forgó gerjesztőmágnes turbógenerátorokhoz 

94799

Csapágyelrendezés váltakozó áramú elektromos számlálók tárcsáihoz 

93883

Berendezés a hűtőfelület növelésére forgó mágneseknek élre állított csupasz   vezetőkből álló gerjesztő tekercsein 

93882

Forgó gerjesztő mágnes turbógenerátorokhoz 

93145

Eljárás alumínium tárgyaknak alumíniumoxid bevonattal való ellátására 

92843

Biztosító berendezés s1k rotortekercsekhez 

91279

Főáramú elektromágneses indukciós áramszámlálókhoz 

90141

Üzemeljárás és fegyverzettekercselés tág határok között változó teljesítménytényezővel és váltakozva előresiető és elmaradó fáziseltolással dolgozó váltakozó áramú generátorokhoz 

90137

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós motorokhoz 

88901

Mágnesrendszer elrendezés váltakozó áramú indukciós számlálókhoz 

87648

Pólus átkapcsolás többfázisú indukciós motorokhoz 

86735

Fékezőmágnes elrendezés motoros számlálókon 

85134

Mágnesrendszer elrendezés váltakozó áramú indukciós számlálókhoz 

84628

Eljárás elektromos motorszámlálók beszabályozására 

83594

Berendezés Ferraris elvén alapuló váltakozó áramú számlálókon az emelkedő terheléssel beálló regisztrálási mínusz csökkentésére 

83062

Berendezés üreges vashengerek elektromos hevítésére

81585

Hűtőberendezés forgó kétsarkú mágnesek hornyaiban elrendezettt tekercselései számára 

80962

Eljárás nagy fordulatszámmal járó mágneskerekek számára szolgáló gerjesztő mágnestekercseknek élére állított fémszalagból való előállítására 

80885

Pólusátkapcsolás többfázisú váltakozóáramú tekercselésekhez 

80884

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós motorok számára 

79716

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására 

71137

Perkussziós gyújtó űrlövedékek számára 

70869

Eljárás és berendezés igen nagymértékben változó esési magassággal dolgozó és turbinákkal közvetlenűl hajtott váltakozó áramú synchron generátorokkal fölszerelt hydroelektromos telepek kedvező hatásfokának elérésére 

70006

Üzemeljárás vízturbinákkal közvetlenül kapcsolt váltakozó áramú generátorok számára 

69631

Feszítőcsavar transzformátorok tekercsoszlopai számára 

68358

Hűtőberendezés vízhűtésű olajtranszformátorok számára 

68140

Eljárás elektromos számlálók beszabályozására 

67596

Feszítőcsavar transzformátorok tekercsoszlopaihoz 

65242

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására 

65098

Korongos számlálómű fogyasztásmérők számára 

64117

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására 

60790

Készülék váltakozóáramú generátorok gerjesztésének önműködő szabályozására 

59062

Biztosítóberendezés négyszögletes tekercsekkel bíró olajtranszformátorok számára 

58077

Hűtőberendezés élére állított fémszalaggal tekercselt rotormágneseken 

57157

Berendezés tekercselt fegyverzettel bíró motorszámlálókon a mezőtekercsek rézmennyiségének csökkentésére 

55923

Tekercs vasúti elektromotorok számára

54725

Eljárás olajtranszformátorok számára szolgáló szigetelő hüvelyek előállítására 

54147

Párhuzamos vezetésű szénkefetartó 

54097

Berendezés ferraris-rendszerű váltakozó áramú áramszámlálókon a mellékáramú mágnes szóródási mezejének erősítésére és szabályozására 

53959

Tekercsszerkezet olajtranszformátorok számára 

53113

Fémszalagból álló tekercselés 

53112

Készülék egy áramkörnek kéneső sugármegszakító segélyével való önműködő szabályozására 

51789

Vízhűtéssel ellátott stator elektromos gépek számára 

49400

Hűtőberendezés elektromos gépek számára 

48965

Forgó mágneskerék nagy forgássebességekre 

48716

Újítás villamos gépek mágnestekercsein 

47881

Vastestet tartalmazó tekercselt fegyverzet motorszámlálók számára 

47880

Szerkezet forgó kétpólusú gerjesztő mágnesek vastestének a tengelyrészekkel való összekötésére 

46839

Regulátor 

44907

Mágneszár elektromos gépek rotorai számára 

43880

Berendezés elektromos gépeken a karakterisztika kellő görbületének elérésére 

42081

Hűtőberendezés elektromos gépek számára 

41923

Mágneszár elektromos gépek rotorai számára 

41487

Berendezés külön explóziós vagy elégési motorokkal hajtott elektromos generátorok paralel kapcsolásának lehetővé tételére 

39779

Ferraris elvén alapuló váltakozóáram-számláló a mágneses mezőkben elrendezett mozgó záródarabokkal 

38636

Elektromos kemence

38022

Indítóberendezés négy- vagy többhengerű exploziós motorok számára 

37019

Ferraris elvén alapuló változóáram számláló a mágneses mezőkben elrendezett mozgó záródarabokkal 

34171

Berendezés elektromos mérőkészülékekeken az érzékenység és pontosság növelésére 

28488

Újítás váltakozó áramú villamos gépek tekercs elrendezésén 

27900

Elrendezés motor-áramszámlálók összeépítésére 

27366

Berendezés olajtranszformátorok hűtésére 

21367

Berendezés három vagy több parallel kapcsolt váltóáram generátor ingadozásainak megakadályozására 

18736

Szellőzőcsatornák transzformátorok és hasonló készülékek vasmagjaiban 

12652

Légcsatornás transzformátortekercselés és eljárás annak előállítására 

11576

Javítások váltakozó áramú (motor) számlálókon 

7182

Újítások elektrostaikai kondenzátorokon 

6852

Kerékpár (veloczipéd) fékszerkezet

 

* Kandó Kálmánnal közös szabadalom

BLÁTHY OTTÓ TITUSZ (1860 - 1939)
Bláthy Ottó Títusz arcképe

Váltakozó áramú, indukciós fogyasztásmérő

Váltakozó áramú, indukciós fogyasztásmérő

 

Bláthy  Ottó Titusz a transzformátorral (fotó1938-ból a tudós aláírásával)

Bláthy Ottó Titusz a transzformátorral (fotó1938-ból a tudós aláírásával)

 

Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa és  Zipernovszky Károly zárt vasmagú transzformátora, 1885

Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa és Zipernovszky Károly zárt vasmagú transzformátora, 1885

 

Bláthy Ottó Titusz    

Bláthy Ottó Titusz

Bláthy Ottó Titusz

 

 

Bláthy-féle wattmérő

Bláthy-féle wattmérő