1881. Párizsi Világkiállítás, Edison Jumbo dinamójának bemutatása

 

1881. Párizsi Világkiállítás, Edison Jumbo dinamójának bemutatása

Edisont mindig foglalkoztatta az elektromosság. Amint elkészült a tartósnak tekinthető izzó, a következő megoldásra váró problémára - az energiaellátás biztosítására - összpontosított.

Az izzólámpák működtetéséhez olyan berendezésre volt szükség, amely alkalmas volt a megfelelő mennyiségű energia szolgáltatására, a további cél pedig az volt, hogy minél több épülethez el lehessen ezt az elektromos energiát juttatni.

Edison 1877. december 31-én tartott vákuumizzós demonstrációján sok száz izzószál gyulladt fel, ezzel igen nagy sikert ért el. A négy évvel később megrendezett, 1881-es Párizsi Elektrotechnikai Kiállításon újabb sikert könyvelhetett el - az ott bemutatott világítási rendszer óriási szenzáció volt, ugyanis a vákuumizzókon túl tartalmazott egy berendezést, amely az izzókat elektromos energiával látta el. Ez a berendezés a kor legnagyobb dinamója volt, amelyet kifejezetten az izzók világításához szükséges áram fejlesztésére alkottak meg Edisonék.

Érdekes, hogy a különböző technikatörténeti források némileg eltérő adatokat adnak meg a dinamóval kapcsolatban. Közel 30 (27) tonnát nyomott (ebben az időben a dinamókat a súlyukkal jellemezték), és 1200 izzót volt képes táplálni. További érdekesség, hogy a felhasznált izzók egyenként 16 darab gyertyának a fényerejét szolgáltatták. A dinamó villamos teljesítménye 70 (100) kW körül lehetett. Ez kevesebb, mint a mai legnagyobb generátor teljesítményének tízezred része, de akkoriban igen nagy műszaki eredményt jelentett. A dinamó teljesítménye az akkor rendelkezésre álló legnagyobb ilyen berendezések teljesítményének négyszerese volt, azaz joggal nevezték el "Jumbo"-nak.

Ezekből a Jumbo dinamókból hat darabot használtak fel New Yorkban egy négyzetmérföldnyi terület világításának az energiaellátására. A dinamókat nagy sebességű gőzgépek hajtották meg. Az erőműtelep a Pearl Street 257. sz. alatt volt, ez az állomás volt a későbbi központi erőműállomások prototípusa.

1882-től kezdődően egyre több erőmű épült szerte a világon, így például ugyanebben az évben Budapesten, a Vigadóban is felgyulladtak a villanykörték. Ezután 1883-ban a Nemzeti Színház és 1884-ben a Keleti pályaudvar is elektromos világítást kapott, illetve Temesváron a közvilágítást oldották meg Edison-féle izzókkal és dinamókkal.

Az alábbi két kép az Edison-féle Jumbo dinamót mutatja be.

Jumbo Dynamo, Edison

1. ábra

 

2. ábra

 

Források:

http://www.scitech.mtesz.hu/06jeszenszky/jesz3.htm

http://americanhistory.si.edu/archives/d8069e.htm

http://www.ieee-virtual-museum.org/collection/event.php?id=3456876&lid=1

http://inventors.about.com/cs/inventorsalphabet/a/electricity_5.htm


Az összeállítást készítette: Miklósi József, Magyar Szabadalmi Hivatal