Önkéntes műnyilvántartás

A szerzői jogi törvény kimondja, hogy az ellenkező bizonyításáig azt kell szerzőnek tekinteni, akinek a nevét a művön a szokásos módon feltüntették. Az olyan műtípusok esetében, ahol a névfeltüntetés nehézkes vagy általában a szerzőség bizonyításának megkönnyítése célszerű lehet, a szerző kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH), hogy művét úgynevezett önkéntes műnyilvántartásba vegyék. Az SZTNH ezt közokirattal igazolja, amit – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni. Az okirat kiállítása díjköteles. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. január 1-től gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője és közjogi jogalany az önkéntes műnyilvántartás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Ha a műről nem állítható elő elektronikus műpéldány, vagy az elektronikus műpéldány és a kérelem együttes mérete meghaladja a 300 MB-ot, papíralapú ügyintézésre kell áttérni.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további információ itt érhető el.

Hogyan működik ez? A Papíralapú ügyintézés esetén a mű eredeti vagy másolati példányát az SZTNH Ügyfélszolgálatán egy A/4-es méretű, speciális, számozott, lezárt borítékban helyezik el.

Ha a szerző kilétéről vita támad, akkor az elektronikusan hitelesített műpéldány a jogerős elektronikus tanúsítvánnyal, illetve a borítékban elhelyezett, keltezett mű bizonyítékként használható fel. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tanúsítvány és az ahhoz hozzáfűzött, lezárt borítékban elhelyezett a műpéldánnyal a szerzőségi vélelmet megalapozó igazoláshoz akkor használható fel, ha a boríték zárt, sérülésmentes állapotban van.
Fontos! Sem a tanúsítvány, sem az igazolás A mű önkéntes műnyilvántartásba vétele nem keletkeztet szerzői jogi védelmet.