Közös jogkezelés

A közös jogkezelés a felhasználás jellege, illetve körülményei miatt egyedileg nem gyakorolható szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok érvényesítése a jogosultak által erre létrehozott szervezet útján – függetlenül attól, hogy azt törvény írja elő, vagy a jogosultak elhatározásán alapul.
Amennyiben az adott szerzői, vagy az ahhoz kapcsolódó jogi jogosultság közös jogkezelés alá esik, azt a jogosult fő szabály szerint egyénileg nem, csak a közös jogkezelő szervezeten keresztül gyakorolhatja.
A közös jogkezelés körében a közös jogkezelő szervezet az alábbi tevékenységeket végzi:

  • a felhasználás engedélyezése vagy a díjigény érvényesítése érdekében megállapítja a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit;
  • figyelemmel kíséri a művek és a kapcsolódó jogi teljesítmények felhasználását;
  • beszedi és felosztja, vagy felosztás céljára másik közös jogkezelő szervezetnek átadja a jogdíjakat; valamint
  • fellép a szerzői jog vagy a kapcsolódó jogok megsértésével szemben.

A közös jogkezelő szervezetekről az SZTNH nyilvántartást vezet és ellátja e szervezetek felügyeletét.
A közös jogkezelő szervezetekről vezetett nyilvántartásból arról lehet tájékozódni, mely jogosulti csoportokat érintően, illetve mely műtípusok és jogok tekintetében áll fenn közös jogkezelés, valamint hogy azt melyik közös jogkezelő szervezet végzi.