Münyi (Önkéntes műnyilvántartás)

Mivel a szerzői jogi védelem nem regisztrált jog, jogvita esetén a bíróság előtt kell a művel kapcsolatos minden tényt és körülményt bizonyítani. Ebben lehet a szerző segítségére, ha a művet a létrejöttét követően önkéntes műnyilvántartásba vetette az SZTNH-nál.

 

A mű önkéntes műnyilvántartásba vétele semmiféle, a szellemi alkotáshoz fűződő jogot nem keletkeztet, hanem bizonyítási eszközként szolgál annak igazolására, hogy az alkotás a tanúsítvány kiállításának napján a tanúsítványhoz hozzáfűzött műpéldány szerint létezett, illetőleg, hogy azt a szerző a magáénak elismerte.

Felhívjuk a figyelmet, hogy gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője és közjogi jogalany az önkéntes műnyilvántartás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be (részletek). Ha a műről nem állítható elő elektronikus műpéldány, vagy az elektronikus műpéldány és a kérelem együttes mérete meghaladja a 300 MB-ot, papíralapú ügyintézésre kell áttérni.

Az önkéntes műnyilvántartásba vétel személyes ügyintézés esetén a Hivatal Ügyfélszolgálatán történik (cím: Budapest 1054, Akadémia u. 21.), ügyfélfogadási időben.

Az esetleges elhúzódó várakozás elkerülése érdekében érdemes időpontot egyeztetni munkatársainkkal az Ügyfélszolgálat elérhetőségein. 

A műnyilvántartás részletes szabályai
Általános tudnivalók
A mű önkéntes műnyilvántartásba vételének kellékei
Formanyomtatványok
Szerzői jogi alapfogalmak

 

Videós segítség a kérelem elektronikus benyújtásához