Tájékoztató a titoktartási megállapodások tipikus tartalmi elemeiről, valamint az üzleti titok és a know-how jogi védelmére vonatkozó szabályokról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal a következő rövid tájékoztatóval kívánja elősegíteni az üzleti életben bevett szellemitulajdon-védelmi szempontból is releváns titoktartási megállapodások megszövegezését.

A hatályos jog a felek külön megállapodása hiányában is biztosítja az üzleti titok és az azzal azonos védelemben részesülő műszaki know-how védelmét). Javasolható, hogy olyan üzleti tárgyalások megkezdése előtt, ahol bizalmas információk kerülhetnek átadásra (így különösen kutatási megállapodások és licenciaszerződések előkészítése, korai fázisú (startup) vállalkozások kockázati tőkebevonása stb.) a felek előzetesen titoktartási megállapodást írjanak alá. Mindez segíthet a felek közötti bizalom megteremtésében, elkerülhetők a későbbi oltalomszerzést kizáró cselekmények, valamint segítségével könnyebben megelőzhetők az esetleges későbbi jogviták.

 

1. Titoktartási megállapodás

Az üzleti tárgyalások során (különösen startup vállalkozások és a kockázatitőke-befektetők között, de minden egyéb esetben is ahol bizalmas információk kerülnek megosztásra) alkalmazható titoktartási megállapodások lényeges tartalmi elemei a következők:

1. A megállapodást létrehozó felek meghatározása

2. Az érintett üzleti titkok és know-how (bizalmas információ) pontos meghatározása

3. A bizalmas információ fogalma alá nem tartozó kivételek

A megállapodás hatálya alá nem tartozó információ tekintetében az információt átvevő felet nem terheli titoktartási kötelezettség. Ebbe a körbe tartozhat például az átvevő által független fejlesztés, vagy mérnöki visszafejtés eredményeképpen feltárt védett műszaki ismeret (know-how).

4. Az átvevő fél kötelezettségei

5. A bizalmas információ átadó általi átadásának, hozzáférhetővé tételének időtartama és pontos ütemezése

6. A titoktartási kötelezettség időtartama

Az adott technológiai szektortól függően általában 2-5 év.

 

Titoktartási megállapodás iratmintája (angol nyelven):

https://www.wipo.int/amc/en/docs/ipagmultinda.doc  

 

2. Alkalmazandó jogszabályok

Az üzleti titok és a know-how fogalmát, az üzleti titokhoz fűződő jog tartalmát, valamint az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének szankcióit az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény határozza meg. Az ebben a törvényben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait kell kisegítő jelleggel alkalmazni.