Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA) pályázatai

Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Forrása a gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék, valamint annak költségvetési kiegészítése.

 

Aktuális pályázati kiírások:
 

Pályázati felhívás az ERC által támogatott kutatócsoportnál történő tapasztalatszerzésre (ERC_16_MOBIL)

Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása (EUREKA_16)

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16)

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – FIEK_16

Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása a magyar-szerb relációban (TÉT_16_RS)

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Pályázati felhívás az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP_16)

Koreai-osztrák-magyar együttműködésben végzett alapkutatás megvalósítását célzó pályázat (KNN_16)

Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)

Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_16)

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_16)

Magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési co-funding együttműködési pályázat (TÉT_15_IL)

ERA-NET Infect-ERA Joint Transnational Call 2016

Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (KKV_15)

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)

Pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások tárgyú pályázathoz (ERC_HU_15