Mire jó a kiegészítő oltalmi tanúsítvány?

kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC: Supplementary Protection Certificate) egy önálló, sajátos oltalmi forma, amely a szabadalmi oltalommal védett gyógyszer vagy növényvédő szer oltalmi idejének meghosszabbítását biztosítja. 

Az erre vonatkozó európai közösségi rendeletekben meghatározott esetekben, feltételekkel és legfeljebb 5 éves időtartamra a gyógyszertermékre vagy növényvédő szerre vonatkozó találmány tárgya kiegészítő oltalomban részesülhet azt követően, hogy a szabadalmi oltalom az oltalmi idő lejártával megszűnt.

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány legfeljebb 5 éves időtartama az erre vonatkozó közösségi rendeletben meghatározott esetben és feltételekkel hat hónappal meghosszabbítható.